Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra felleskjopet.no til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.


Definisjon av parter

Selger er: Felleskjøpet Agri, Dyrskueveien 8, 2040 Kløfta, kundeservice@felleskjopet.no, telefon 03520 og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.


Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

Orientering
Valg av produkter
Handlekurven
Valg av forsendelses- og betalingsmåte
Eventuell registrering
Kontroll av bestillingen
Bekreftelse av bestillingen
Betaling
Mottak av ordrebekreftelse


Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.


Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.


Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før betaling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Vi sender dessverre ikke til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder.

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.


Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produktene inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Felleskjøpet har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Dette gjelder kun medlemmer i Felleskjøpet Agri.


Frakt og levering

Vi benytter oss av tjenestene til Bring. Du kan IKKE hente varer på hovedlageret.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen og i pakkesporingen fra Bring. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. 

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Forbehold
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Felleskjøpets side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15 % av normal utsalgspris, kan Felleskjøpet ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Les mer om HENT I BUTIKK


Returinformasjon

Du har 14-dagers angrerett på alle kjøp. Returnerte produkter må være ubrukte og i originalemballasjen.

Kostnaden for returfrakt er kr 95,- og trekkes fra beløpet du får tilbake når returen er godkjent.

Følg disse stegene for å returnere ett eller flere produkter:

 

Klikk på bildet for større versjon

Ble produktet skadet under transport?
Ta kontakt med Posten som har transportert pakken.

Er produktet blitt ødelagt ved normal bruk?
Da er det en reklamasjonssak.

 

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp og forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt vårt returskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Returforsendelsen betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres.

Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med returskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av resturskjemaet.


Personopplysninger

Våre kunder er opptatt av at Felleskjøpet håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse, mobilnummer og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg i forbindelse med bestillingen din dersom vi har behov for det. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer oppbevares ikke av Felleskjøpet utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Vi samler inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Disse dataene er anonyme. Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Vi krever aktivert lagring av informasjonskapsler (cookie) for at du skal kunne registrere deg og gjennomføre en bestilling på våre nettsider. Det er mulig å se på produkter uten å bruke informasjonskapsler.

Kunder som har handlet i løpet av de siste to år kan bli tilsendt Felleskjøpet-katalogen i posten når denne utgis.

Felleskjøpet Agri selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Felleskjøpet Agri er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.


Betaling

Vår kortbetalingsleverandør Nets, sørger for at du som kunde kan handle hos oss på en sikker og god måte. Vi vil lagrer ikke kortopplysningene i vår nettbutikk.

Vi tilbyr kortbetaling ved bruk av Visa og Mastercard. For gjennomføring av betaling har vi tilknyttet oss Nets som leverandør av denne tjenesten, som sikrer deg som kunde en sikker og god løsning for dette. Vi vil ikke lagre kortopplysninger i vår nettbutikk.

Dersom du er medlem i Felleskjøpet Agri kan du velge om du vil bruke kort eller motta faktura som vanlig. Du beholder eventuelle rabatter selv ved kortbetaling.

Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.


Reklamasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget det, gi oss beskjed om at du vil reklamere på varen. Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt du oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at du overtok varen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår web.

Bekreftelse (RMA nummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen du har registrert på sin "Min side". I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra din side ifm. retursending av tingen (f.eks. antistatisk beskyttelse eller retur direkte til produsent).

Dersom det foreligger en mangel ved varen og du har reklamert innen de nevnte fristene, kan du gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, 51)
  • Kreve erstatning

Hvis vår retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen (vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til felleskjopet.no) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan vi bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, 30.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Felleskjøpet, betaler ikke Felleskjøpet disse utgiftene.

Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.


Ekstraordinære forhold

Felleskjøpet er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Felleskjøpet godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Felleskjøpets kontroll, og som Felleskjøpet ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Felleskjøpet er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Felleskjøpets side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.


Endring i vilkårene

Felleskjøpet forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Force majeur

Er Felleskjøpet forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Felleskjøpet fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.


Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.


Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er felleskjopet.no, datterselskap av Felleskjøpet Agri eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Felleskjøpet Agri.

Sist oppdatert 10. mai 2013