FORMAT Vekstmodell

Smartere med riktig verktøy

FORMAT Vekstmodell er et SmartHold-verktøy for bedre kontroll og styring av din slaktegrisproduksjon. 

Brutto omsetning for en pulje slaktegris er stor i forhold til netto dekningsbidrag. Lønnsomheten varierer derfor mye fra kull til kull, og mellom produsentene. Det er med andre ord små forskjeller i produktivitet som gir store forskjeller i lønnsomheten. Mange produsenter har begrenset innsikt og kontroll underveis i utviklingen. Derfor har Felleskjøpet utviklet FORMAT Vekstmodell. Verktøyet gir deg som slaktegrisprodusent mulighet for enklere å følge med på produktivitetsutviklingen ukentlig, som blant annet fôropptak, lysinopptak, tilvekst og fôrutnyttelse.

FORMAT Vekstmodell vil oppmuntre til å lete etter forbedringstiltak underveis i en pulje. Det kan være ulike fôringsstrategier og miljøtiltak. Det vil raskt avsløres om et tiltak har virkning eller ikke. FORMAT Vekstmodell vil på mange måter bidra til at jobben med å fôre fram slaktegris blir mer interessant, og ikke minst mer lønnsom.

FORMAT Vekstmodell vil også være et digitalt arkiv med mye informasjon og data om hver pulje som har blitt fôret fram.

Hva innebærer bruk av FORMAT Vekstmodell?

 • Et representativt utvalg av griser veies på samme tidspunkt hver uke, og fôropptaket per dag registreres på samme tidspunkt.
 • Dataene legges ukentlig inn i et web-basert IT-verktøy utviklet av Felleskjøpet.
 • Det beregnes løpende tilvekst og fôrutnyttelse, som kommer opp både i tabell-form og kurver/grafikk. Resultatene sammenlignes mot en norm-kurve.
 • Kurvene gir grunnlag og ideer for å gjøre endringer løpende, samt måle effekten av tiltakene.
 • Resultatene som dokumenteres i FORMAT Vekstmodell gir et utmerket grunnlag for fruktbar dialog med din kontaktperson i Felleskjøpet.

Hvorfor bruke FORMAT Vekstmodell

 • Få synliggjort utviklingen for den enkelte pulje med slaktegris, uke for uke
 • Se konsekvensene av tiltak/endringer som blir iverksatt:
  - Fôrkurve - fôringsstrategi
  - Proteinforsyning (lysin)
  - Miljøtiltak/endringer
  - Dyretetthet
  - Sykdomsutbrudd
  - Motiverende å følge med underveis
  - Bedret lønnsomhet
 • Samle dokumentasjon for alle puljer på ett sted. Denne dokumentasjonen gir blant annet verdifull innsikt ved styring av neste pulje.

Når vektene på grisen og fôrforbruket er lagt inn, er det raskt å få fram illustrative grafer. Et eksempel er vist her:

 

Hvorfor har Felleskjøpet utviklet FORMAT Vekstmodell?

Felleskjøpet jobber for å bedre økonomien hos bonden og våre eiere. Ikke bare ved å selge gode og lønnsomme produkter, men også ved å tilby den beste rådgivningen og være «Bondens Partner». Den beste rådgivningen skjer når fakta om driften er dokumentert; ikke bare i ettertid, men aller helst underveis når det ennå er tid for å gjøre korrigeringer. Med FORMAT Vekstmodell har vi fått et godt redskap for bedre lønnsomhet og mer fruktbart partnerskap.

Produktiviteten i slaktegrisproduksjonen har ikke økt i takt med forventningene de siste årene. Noe av grunnen til det kan være at vi har begrenset innsikt om hva som skjer mellom innsett og utslakting. Derfor har vi laget vårt eget begrep på området; SmartHold. FORMAT Vekstmodell er vårt nyeste SmartHold-konsept for bedre og mer effektivt dyrehold til den norske slaktegrisprodusenten.

 

Hvordan komme i gang med Format Vekstmodell

Alle FORMAT-kunderhos Felleskjøpet tilbys det nye verktøyet. Kontakt din salgs- og fagkonsulent for tilgang. Når du er i gang, får du også veiledning til bruk av verktøyet, samt mulighet for løpende rådgivning.

Første versjon avslaktegriskalkulatoren er nå tilgjengelig, og basert på blant annet dine tilbakemeldinger vil verktøyet kontinuerlig bli videreutviklet.

Få mer informasjon og kom i gang med Format Vekstmodell

Kontakt din salgs- og fagkonsulent
Finn kontaktinformasjon her

Les om pilottesting og bruk av slaktegriskalkulatoren

Bjørn Ole Inderberg er en av slaktegrisprodusentene som har testet det nye verktøyet i pilotfasen.

Spennende å ta i bruk Format Vekstmodell
Smartere med ny slaktegriskalkulator
Produksjons-overvåkning av slaktegris i nåtid

Betalingspartnere