Årsrapport 2014

Fremtidens landbruk

Scroll

Verdier for bonden

Nøkkelinformasjon om Felleskjøpet

Les mer

Bærekraft for bonde og samfunn

Felleskjøpet ønsker å bidra til en matproduksjon som er bærekraftig for bonden og samfunnet. Dette er grunnlaget for konsernets nye policy for bærekraftig utvikling. Det legges særlig vekt på utvalgte områder, som klima og miljø.

Les mer

Unge søker til samvirke

Felleskjøpets satsing på gårdbrukere i etableringsfasen får unge og nye bønder til å engasjere seg sterkere i samvirke. Behovet for å stå sammen om å skape en trygg framtid synes sterkere enn på lenge.

Les mer

Felleskjøpet flytter inn på kjøpesenter

Les mer