Årsrapport
2020

Konsernsjefen har ordet

Drift, drift, drift – og korona...

I 2020 har vi konsentrert oss om best mulig drift innenfor Felleskjøpets kjerne områder. Det har gitt gode resultater, og hjulpet oss godt i håndteringen av koronapandemien.

Nøkkeltall
Nøkkeltall

Nøkkelinformasjon om Felleskjøpet

Konsernets driftsinntekter var i 2019 på 16 176 millioner kroner, en økning fra 16 019 millioner kroner i 2018. Driftsresultat konsern i 2019 ble på 371,7 millioner kroner, mens resultatet før skatt endte på 119,5 millioner kroner.

Last ned

Årsmelding og regnskap

Last ned

Hele års­rapporten