Nøkkel-
informasjon

Konsernets driftsinntekter var i 2019 på 16 176 millioner kroner, en økning fra 16 019 millioner kroner i 2018. Driftsresultat konsern i 2019 ble på 371,7 millioner kroner, mens resultatet før skatt endte på 119,5 millioner kroner.

År20202019201820172016
Omsetning 17 282 067 16 176 629 16 019 129 15 544 154 14 282 354
EBITDA 1 012 497 730 086 726 366 897 971 788 743
Driftsresultat 621 613 371 753 387 646 601 262 493 885
Resultat før skatt 368 803 119 562 411 390 472 254 413 162
Årsresultat 304 975 53 724 349 171 430 247 345 655
Egenkapitalandel 36,3 % 33,2 % 36,0 % 34,1 % 31,2 %
Egenkapitalavkastning 9,2 % 1,6 % 11,0 % 15,1 % 13,3 %
Tall i tusen kroner

OMSETNING (mrd kroner)

Volumutvikling kraftfôr (tonn)

AVKASTNING PÅ EGENKAPITAL ETTER SKATT (prosent)

SALG AV TONNVARE GJENNOM MIN GÅRD (mrd kroner)

kjøp av norsk korn (tonn)

MARKEDSANDEL TRAKTOR (prosent)

SALG GJENNOM DETALJHANDEL (mrd kroner)

GRANNGÅRDENNELSON GARDENCERNOVA
Antall ansatte 976 128 910
Antall årsverk 606 143 710
Omsetning (mill. kroner) 2448,4 (SEK) 568,8 2106,3
Driftsresultat (mill. kroner) 61,4 (SEK) 30,7 94,6
Resultat før skatt (mill. kroner) 53,4 (SEK) 24,2 92,2