Årsrapport
2021

Konsernsjefen har ordet

Felleskjøpet i angreps­posisjon

Eg er glad eg begynte i Felleskjøpet. Det er eit utruleg spennande og inspirerande selskap med stor verdi for norsk landbruk. Oppgåva no er å ta vare på den sterke posisjonen vår og sørge for at Felleskjøpet fortset å vere det naturlege valet for små og store gardsbruk over heile landet.

Nøkkeltall
Nøkkeltall

Nøkkel­informasjon om Felleskjøpet

Konsernets driftsinntekter var i 2021 på 18 707 millioner kroner, en økning fra 17 282 millioner kroner i 2020. Driftsresultat konsern i 2021 ble 553 millioner kroner, mens resultatet før skatt endte på 470 millioner kroner.

Bærekraft

Bærekraftrapport

Bærekraftig landbruk har alltid handlet om å etterlate gården i enda bedre stand til neste generasjon. For å få til det må bonden drifte lønnsomt og tenke langsiktig.

Last ned

Årsmelding og regnskap

Last ned

Hele års­rapporten