0

Nettmøte om utfordrende grovfôr-situasjon for småfeprodusenter

Nettmøte med mulighet for spørsmål 

Arrangert av Felleskjøpet Agri, Nortura og Norsk Landbruksrådgiving 29.08.

Dette nettmøtet for småfeprodusenter er nå avsluttet, men du kan se det i avspilling nedenfor. I møtet hadde vi fokus på hvordan opprettholde produksjonen ved å sikre oversikt over og disponering av fôret gjennom vinteren. Vi ga råd om:

  • Hvordan beitet kan utnyttes utover høsten.
  • Rett kraftfôrvalg ved støttefôring på beite.
  • Hvordan opprettholde god tilvekst med redusert grovfôrmengde ved å tilpasse med rett kraftfôr.
  • Få oversikt over grovfôrkvalitet og -mengde for å gjøre en god fôrdisponering.
  • God tidsstyring og slaktekvalitet med redusert grovfôr for å oppnå god økonomi.

I nettmøtet var det muligheter for å stille spørsmål. De viktigste temaene fra dette er oppsummert her.

Se nettmøtet som ble holdt for småfeprodusenter her:

 

 

Tid: onsdag 29. august, kl. 19:00 - 20:00
Adresse: Nettmøte