Arendalsuka

Velkommen til frokostmøte: Kan vi spise oss til grønn vekst?

Hvordan kan norsk landbruk og matindustri bidra til grønn vekst og verdiskaping i Norge?

Våren 2019 kom Menon, på oppdrag fra Felleskjøpet, med rapporten 19/2019 «Megatrender i landbruket – Hvordan vil de påvirke landbruket». Rapporten viser hvordan globale megatrender vil påvirke landbruket og matindustrien, og konkluderer med at mulighetsrommet for økt vekst er betydelig. Legger vi det høyeste anslaget i rapporten til grunn, kan dette bidra til en omsetning på opp mot 314 milliarder i 2030, med en årlig vekst i verdiskaping på 2,2%. Dette tilsvarer en vekst i omsetning på 36 prosent sammenlignet med dagens nivå.

Felleskjøpet Agri vil kort presentere funnene i rapporten før vi spør panelet: - Hvordan kan næringen selv og politikerne sammen bidra til å realisere potensialet som ligger i verdikjeden for mat?

I panelet:
- Anne Jødahl Skuterud, Styreleder i Felleskjøpet Agri
- Håkon Mageli, Konserndirektør for kommunikasjon og Corporate affairs I Orkla og leder av NHO Mat og drikke
- Bjørn Kjærand Haugland, Administrerende direktør, Norge 203040
- Astrid Meland, Kommentator i VG
- Cecilie Myrseth, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
- En representant fra Høyre
Ordstyrer: Gro Tvedt Anderssen, Kommunikajson- og markedsdirektør i Felleskjøpet Agri

Møtet er i Vinbaren i 2. etasje og programmet starter kl 1000. Det blir servert frokost i 1. etasje fra kl 0945, og man kan ta med maten opp.

Bondetreff under Arendalsuka

Norges Bondelag og Felleskjøpet Agri arrangerer bondetreff onsdag 14/8 2019 19:30 - 22:00
Sted: Barrique øl og vinstue
Om arrangementet:

Norges Bondelag og Felleskjøpet Agri inviterer til Bondetreff under Arendalsuka 2019! 

Enten du vil ta en pause fra politikksnakk eller fordype deg i jordbruksavtalens irrganger, håper vi at du vil avslutte dagen på Bondetreff med god stemning og trivelige folk. Lars Bremnes spiller opp til minikonsert. Her stilles ingen krav om odel, fjøsdress eller konsesjon ved døra!

Fri entre - velkommen!

Kontaktperson:
Elisabeth Sæther, Norges Bondelag, 975 27 954elisabeth.sather@bondelaget.no

Tid: onsdag 14. august, kl. 10:00 - 22:00
Adresse: Arendal sentrum, Arendal