0

Behov for beredskap?, FK-uka 2019

FK-uka 2019
Behov for beredskap?
Tirsdag 29. januar kl 18.00 - 21.00
Maskinhallen på Felleskjøpet Hamar, Ridabu

PROGRAM

 18.00 - 19.00 

 Hva tenker Felleskjøpet Agri rundt behovet for beredskap i landbruket?
 v/John Arne Ulvan, konsernsjef FKA

 19.00 - 19.30

 Pølseservering

 19.30 - 21.00

 Matberedskap - hvorfor er dette viktig for Norge?
 v/Harald Sunde, tidl. forsvarssjef

Vertskap: Geir Langseth, regionsjef medlem, FKA

Tid: tirsdag 29. januar, kl. 18:00 - 21:00
Kontakt: 72 50 50 50, Marianne Myki
Adresse: Felleskjøpet Hamar, maskinhallen, Ridabu

Kontaktdetaljer

E-post: Marianne.myki@felleskjopet.no
Telefon: 72 50 50 50