0

Fagdag for sauenæringa

Fagdag for sauenæringa bilde

Fredag 12. mars inviterer NLR Trøndelag, Felleskjøpet Agri, Sau og Geit, Nortura, Midt-Norge Slakteri og ØVLI-prosjektet inviterer til fagdag for sauenæringa.

Fagdagen vil gå på Teams.

Påmelding her innen 10. mars

 

Program

10.00 – 10.05
Velkommen og informasjon om ØVLI-prosjektet
Martin Hanem Bartnes, ØVLI-prosjektet

10.05 – 10.45
Rett kvalitet og mengde grovfôr til sau – til rett dyr til rett tid
Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag

10.45 – 11.15
Fôrkvalitet
Ingrid Strømstad, Felleskjøpet

11.15 – 11.25    Pause

11.25 – 11.55 
Praktisk bruk av værene
Morten Munkeby, sauebonde

11.55 – 12.40 
Fornying av driftsbygninger
Anders Konglevoll, Felleskjøpet

12.40 – 12.50    Pause

12.50 – 13.20   
Beitebruksplan på kommunaltnivå
Rune Granås, NLR Innlandet

13.20 – 13.45   
Beitebruksplan – praktisk tilnærming på beitelagsnivå
Petter Asle Mona, Skjækra beitelag

13.45 – 14.00
Sauenæringa sin betydning for samfunnet
Kirsten Indgjerd Værdal, direktør for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune

 

Tid: fredag 12. mars, kl. 10:00 - 14:00
Kontakt: Martin Hanem Bartnes
Adresse: Digitalt

Legg til snarvei på hjemskjerm?