0

Fagmøte, Fôrkrise – kva gjer eg nå?

Fagmøte, Fôrkrise – kva gjer eg nå? bilde

Utslakting og færre dyr er et kostbart tiltak – finnes det andre løysningar dersom du har lite grovfôr?

Felleskjøpet og Nortura inviterer til opent fagmøte med fokus på korleis løyse fôrsituasjon komande vinter.

Møtet er opent for alle interesserte!

  • Kraftfôrblandingar og moglegheiter ved lite grovfôr,
    v/Felleskjøpet v/Ingrid Strømstad, Fagsjef FORMEL

  • Livdyr marknaden – korleis er situasjonen mjølkefe, fôringskalv, kjøttfe
    v/Nortura

  • Avlingsskade erstatning,
    v/ved Jordbrukssjef Kjartan Nyhammer

Enkel matservering.

MØT OPP!

Tid: torsdag 19. oktober, kl. 20:00 - 22:00
Kontakt: Helge Gullbrå
Adresse: Hagellia Matstove, Knarvik

Kontaktdetaljer

E-post: helge.gullbra@felleskjopet.no
Mobil: 481 25764

Fagmøte, Fôrkrise – kva gjer eg nå? - /globalassets/media/bilder/dyr/drovtyggere/melkekyr-inne-720x480jpg.jpg