0

Gris i '16

Gris i '16 bilde

Velkommen til den tiende utgaven av Gris i ’16 på Hamar 17. - 18. november!

«Gris i» jubilerer og arrangeres 17. og 18. november av Norsvin, Nortura og Felleskjøpet på Scandic Hotell på Hamar. Vi er i full gang med forberedelsene og håper du kommer!

Gris i ’16 har slagordet «Grønn gla’ gris». «Grønn» fordi den norske grisen er fôreffektiv og fôres på 70 % norskproduserte råvarer. «Glad» fordi både helsestatus og dyrevelferd er prioritert i norsk svineproduksjon. De neste tiårene står verden overfor to sentrale utfordringer. Innen 2050 må vi øke matproduksjonen med nærmere 50 prosent, samtidig som vi reduserer utslippene av klimagasser. For å møte utfordringen må vi tenke globalt og handle nasjonalt.

Norsk gris, svineproduksjon og samfunnet rundt oss er i endring. Norsk svineproduksjon har tradisjon for å ta tak i utfordringer, benytte ny teknologi, drive effektivt og samtidig ha god dyrevelferd, god dyrehelse og tilby norske forbrukere trygt og godt svinekjøtt. Den norske grisen vil være en viktig bidragsyter til å produsere mer mat på norske ressurser og vi er rede til å møte fremtidens utfordringer.

Målet vårt er å skape et Gris i ’16 som skal være en god møteplass for hele svinenæringa, her skal alle som jobber med og for norsk svineproduksjon føle seg velkomne. Vi skal dele nyttig kunnskap, vi skal se fremover og vi skal sørge for en god sosial ramme rundt det hele. Vi skal kort og godt bidra til optimisme, motivasjon og gi et løft!

Program og påmelding

Programmet finner du på www.grisi16.no og vi vil bidra med nyttig fagkunnskap som kan ha direkte effekt på den enkeltes resultater og arbeidssituasjon, samtidig som vi løfter blikket.

De neste månedene vil du fortløpende få mer informasjon om konferansen. Denne finner du lettest på vår hjemmeside www.grisi16.no og vår side på Facebook .

Påmeldingen er åpnet! Klikk her.

Merk av datoene 17. til 18.november i kalenderen og sørg for at du har avløser. Gris i ’16 vil du ikke gå glipp av!

Tid: torsdag 17. november, kl. 10:00 - fredag 18. november, kl. 14:00
Kontakt: www.grisi16.no
Adresse: Hotel Scandic, Hamar

Gris i '16 - /globalassets/media/bilder/dyr/gris/griser-720x480.jpg