0

Korn og plantekultur, FK-uka 2019

FK-uka 2019
Korn og plantekultur
Mandag 28. januar kl 18.00 - 21.00
Maskinhallen på Felleskjøpet Hamar, Ridabu

PROGRAM

 18.00 - 18.30   Oppmøte og servering av kaffe
 18.30 - 19.30

 Forberedelser til såing våren 2019
 - Såkornkvalitet og såmaskintesten
 v/Harald Solberg, NLR

 19.30 - 20.00

 Pølseservering

 20.00 - 21.00

 Galopperende gjødselpriser?
 - Hva forventer vi oss fremover?
 v/Ragnar Dæhli, produktsjef gjødsel FKA 

Vertskap: Bjørnar Vasaasen, salgs- og fagkonsulent, FKA

Tid: mandag 28. januar, kl. 18:00 - 21:00
Kontakt: 72 50 50 50, Marianne Myki
Adresse: Felleskjøpet Hamar, maskinhallen, Ridabu

Kontaktdetaljer

E-post: Marianne.myki@felleskjopet.no
Telefon: 72 50 50 50