0

Svar på spørsmål fra nettmøtet for hesteeiere

Her finner du svar på spørsmålene som ble stilt i nettmøtet for hesteeiere 30. august, sortert i temaer. 

Tema: Import av grovfôr

Ved innførsel av grovfôr fra Sverige, Finland og deler av Island er det liten risiko for smitte. Ved innførsel av grovfôr fra de øvrige EU-landene er risikoen for Q-feber vurdert som høy, paratuberkulose som moderat og Salmonella Dublin som moderat. Risikoen for å importere uønskede smittestoffer fra Canada og USA vurderes som høy ved import av grovfôr. Mattilsynet fraråder å innføre grovfôr fra områder med afrikansk svinepest. Av EU- landene gjelder dette Estland, Latvia og Litauen, Tsjekkia, Polen, Romania og Ungarn. Resterende EU land er trolig tryggere å innføre grovfôr fra en land utenfor EU med tanke på afrikansk svinepest.

Tema: Fôring med ubehandlet og behandlet halm

Tørr ubehandlet halm fungerer godt til hest. Ammoniakkbehandlet halm kan også brukes, fortrinnsvis med maks 1 % ammoniakktilsetning. Ammoniakkbehandlet halm må luftes godt før fôring. Halm kan også behandles med Ensil Halm, som har mye mindre lukt og smak. Vi anbefaler at maksimalt halvparten av grovfôrrasjon kan komme fra halm fordi det er tyngre å fordøye. Halm har lavt innhold av proteiner og energi, så pass på at dette dekkes opp i den totale rasjonen til hesten.

Tema: Grovfôranalyser

Det er viktig å ta grovfôranalyser for å vite næringsinnholdet i grovfôret som benyttes, slik at hesten kan få en rett sammensatt fôrplan. Dette fås blant annet kjøpt i Felleskjøpets butikker (pris pr august 2018 er 990 kr). Enkelte ønsker å fôre med havre slått tidlig og pakket som ensilasje. Her er variasjonene på næringsinnholdet stort og da er det ekstra viktig med grovfôranalyse

Tema: Andre alternativer til grovfôr

Løv og kvist er et helt fint tilskudd for å gi hestene noe å tygge på og være sysselsatt med. Det har imidlertid ikke så høyt næringsinnhold og kan således ikke benyttes til å dekke hestens næringsbehov. Tilpassede kraftfôrprodukter som for eksempel Champion Graspellets og Champion Lusernepellets kan erstatte deler av grovfôret om du har begrenset tilgang på dette.

Tema: Fôrpriser

Svar: Det er forventet lavere avling på korn i år. Prisene på kraftfôr fra Champion fremover vil være avhengig av hvilke ordninger myndighetene åpner for, men det er antatt at prisene ikke vil påvirkes i vesentlig grad.

 

For spørsmål knyttet til spesielle forhold på enkeltstaller anbefales det å ta kontakt med Felleskjøpets kundetjeneste på telefon 72 50 50 50.