Velkommen til seminardag mandag 2. september i Bergen

Felleskjøpet inviterer fotballfolket til Vestlandhallen - en fagdag rettet mot vedlikehold av kunstgressanlegg. Vi ønsker å sette fokus på rensing av gummigranulat, og vil
demonstrere hvordan dette kan gjøres i praksis.

Tid og sted:
Mandag 2. september
Bergen, Vestlandshallen
Åsane Senter 58
5116 Ulset

Program

 

Kl. 11:00 Foredrag, Ole Myrvold, anleggsjef Norges Fotballforbund
Kl. 12:00 Lunsj
Kl. 13:00 Demonstrasjon og gjennomgang av utstyr til vedlikehold
av kunstgress

Velkommen til en innholdsrik dag med både teori og praksis!

Påmelding til:
Kristine Koller
kristine.koller@felleskjopet.no
926 33 524

Påmeldingsfristen er onsdag 28. august.

Tid: mandag 2. september, kl. 11:00 - 15:00
Kontakt: 926 33 524, Kristine Koller
Adresse: Åsane Senter 58, 5116 Ulset

Påmeldingsfrist: 28.08.2019 23:00

Kontaktdetaljer

E-post: kristine.koller@felleskjopet.no
Telefon: 926 33 524