Traktorkaravane i Finnmark

Finnmark rundt med traktor

Årets traktorkaravane i Finnmark blir kjørt av traktorselger Jim Hugo Arild i region 8. Med bilen på traktorhengeren kjører han fylket rundt – et par hundre mil! Si fra om du vil ha gårdsbesøk.

Tid og sted: 

6. juni - Kjører strekningen Alta til Sørkjosen. Start fra Alta ca kl 08.00.

11. juni - Felleskjøpet Sørkjosen fra kl 09.00 - ca kl 12.00. Kjører så strekningen Sørkjosen til Alta.

17. juni - Alta - Kautokeino - Karasjok

18. juni - Karasjok - Sirma - Tana

19. juni - Tana - Kirkenes - Pasvik 

20. juni - Svanhovd - Vadsø - Vardø

21. juni - Vadsø - Tana

28. - 30. juni er Felleskjøpet på Balsfjordmessa!

02. juli - Tana

03. juli - Tana - Lebesby - Lakselv

04. juli - Lakselv - Alta

09. og 10. juli - Altaområdet

 

 

Traktor og kart over Finnmark

 

Tid: torsdag 6. juni, kl. 08:00 - fredag 21. juni, kl. 12:00
Adresse: Finnmark - se beskrivelse