0

Velkomen til fagmøte/våronnmøte

Velkomen til fagmøte/våronnmøte bilde

I samarbeid med Felleskjøpet og kommunane skipar Landbruksrådgjevinga i Hordaland til møte.

Emne:

  • Fornying av eng. Kostnader m.m., v/Landbruksrådgivinga
  • Kraftfôr/Mineralblandingar til storfe og sau, v/Felleskjøpet
  • Endringar i søknaden om produksjonstillegg. Nye søknadsfristar og utbetalingstidspunkt. Andre aktuelle saker.

Matøkt.

Alle er velkomne!

Tid: torsdag 16. februar, kl. 19:30 - 21:30
Adresse: Sentrumsalane, Voss

Kontaktdetaljer

E-post: jenny.johnsen@felleskjopet.no
Mobil: 900 68187

Velkomen til fagmøte/våronnmøte - /globalassets/media/bilder/dyr/drovtyggere/sau-og-to-lam-ute-720x480.jpg