07.03.2016 | Felleskjøpet

Felleskjøpet er eneste totalleverandør til landbruket med over 100 avdelinger og samarbeidende lag over hele landet til å betjene deg som medlem/kunde.

Et utstrakt salgs- og fagapparat

Felleskjøpet har et utstrakt salgs- og fagapparat som dekker hele landet fra Finnmark i nord til Østfold i sør. Alle våre fagrådgivere er spesialister innen sitt fagområde, og er en del av et sterkt fagapparat med tilgang på Norges fremste forskningsmiljø innen dyrefôr, Felleskjøpet Fôrutvikling.

I tillegg samarbeider vi godt med rådgiverne til TINE og sammen anbefaler vi for eksempel valg av kraftfôrblandinger basert på grovfôrkvaliteten.

Ønsker du å snakke med en fagkonsulent? Her finner du salgs- og fagkonsulenter for ditt område.

Gode fôringsråd er ikke dyre

Gjennom Felleskjøpet Fôrutvikling, som er Norges fremste miljø innen fôr og fôring av produksjonsdyr og kjæledyr, driver Felleskjøpet et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid.

Dette betyr at våre fagkonsulenter alltid har tilgang på det nyeste innen forskning, samtidig som vi kan utvikle fôr og løsninger basert på behov hos den norske bonden.

Felleskjøpet Fôrutvikling har i tillegg inngått et forsknings- og utviklingssamarbeid med Lantmännen og nederlandske Agrifirm. Siden kunnskap er ferskvare, betyr dette at vi nå kan tilby norske husdyrbrukere nye og bedre fôrløsninger enda raskere. Samarbeidet omfatter melkeku, svin i alle varianter og fjørfe - først og fremst slaktekylling og høner.

Mentorordning for nye og unge bønder

Felleskjøpets nye mentorordning for unge bønder trådde i kraft januar 2013, og teller allerede over 1000 deltakere. Gjennom tett oppfølging og rådgivning vil Felleskjøpet gjøre sitt beste for at bonden lykkes i oppstartsfasen.

Mentorordningen skal være en presentasjon inn i Felleskjøpet, der bonden får én person å forholde seg til. Mentoren skal representere hovedinntektskilden hos gardbrukeren. En mjølkeprodusent eller sauebonde får en fagkonsulent på kraftfôr, en kornbonde får en konsulent på plantekultur.

I tillegg til egen rådgivning har mentoren ansvar for koordinering av kontakt på øvrige områder. Dette vil i praksis bety, at hvis den unge melkebonden trenger en ny traktor, vil fagkonsulenten sørge for at vedkommende kommer i kontakt med den riktige maskinselgeren som kan bidra med råd og tilbud på dette.

Felleskjøpet tilbyr faglig bistand og oppfølging til unge brukere innen fagområdene fôring, grasdyrking, korndyrking, mekanisering, bruk av maskiner og utstyr samt når det gjelder likviditet/kreditt.

Spørsmål om mentorordningen? Ring oss på 72 50 50 50

Fagartikler på nett og i medlemsbladet Samvirke

På våre nettsider www.felleskjopet.no og i medlemsbladet Samvirke finner du det siste av fagartikler og fagstoff skrevet av våre rådgivere, samt annen nasjonal og internasjonal ekspertise.

Du kan også følge oss i sosiale medier.

Les mer om medlemsfordeler her