16.09.2022 | Gunnar Bræck Larsen, fagsjef marked såkorn

Hovedmotivasjonen for å dyrke høstbygg vil for de fleste være muligheten for å så høstraps. Høstbygget er stort sett treskeklart i slutten av juli og vil derfor gi et godt utgangspunkt for å få etablert høstraps i starten av august.  

Stort avlinspotensiale med Galileo

For sesongen 2022 tilbyr Felleskjøpet hybridsorten SY Galileoo og linjesorten KWS Kosmos. Begge er seksradssorter. Galileo er en hybridsort med meget høyt avlingspotensiale.

Hybridsortene er meget kraftigvoksende og setter mange buskingsskudd, men trenger tid til å gjøre dette innen vinteren. Buskingen skjer i all hovedsak på høsten og man ønsker å oppnå 4-5 skudd per plante før innvintring. Det er derfor viktig å ikke så hybridene for sent. Hvis man har tatt stor avling eller har mye halm i foregående grøde, vil det ofte være fordel å tildele litt gjødsel ved såing for å stimulere til økt busking.

Beregning av såmengde

Hybridbygg selges som enheter, der en storsekk inneholder 10 millioner spiredyktige frø. Såtidspunkt vil være fra midten av august til første uke i september. Ved første såtid og meget gode spireforhold kan man regne 60 dekar pr storsekk. Ved senere såing eller ved mindre gunstige spireforhold kan en regne 50 dekar pr storsekk. En vil da ligge fra 165 til 200 spiredyktige frø per m2. Såmengde får en ved å dividere oppgitt vekt på sekken med antall dekar en ønsker dette skal dekke. Dette tilsvarer som oftest en såmengde på 8-10 kg pr dekar. Såkornkostnaden blir høy om man går utover anbefalte såtider og dermed må øke såmengden mye.  

Kosmos er en linjesort med høyt avlingspotensiale. Den er en krysning der en av foreldrene er Meridian, som mange kjenner fra tidligere. Sorten har god sykdomsresistens og er mer stråstiv enn Meridian.  

Ved tidlig såing og gode såforhold er det ønskelig med ca 265 spiredyktige frø per m2. Ved seinere såing må mengden økes, slik at en oppnår opp mot 330 spiredyktige frø per m2. På litt kaldere lokaliteter kan det justeres opp med opptil 50 spiredyktige frø per m2, både for tidlige og seine såtider. Såmengde for Kosmos vil derfor normalt ligge omkring 15-18 kg pr dekar. Dette må også justeres utfra spireprosent, tusenkornvekt og spireforhold på gjeldende skifte. Linjesortene er noe mer fleksible enn hybridsortene med hensyn til såtid og kan såes om lag en uke senere. I norske forsøk har avlingsnivået på linjesorter ligget noe lavere enn hybridsortene.  

Galileoo har i utenlandske forsøk hatt bedre vinterherdighet enn Kosmos, men i praksis opplever enkelte at man har litt mer å gå på i løpet av vinteren i linjesortene med høyere andel hovedskudd.