11.10.2021 | Camilla Mellemstrand

Tyr arbeider hardt for at spesialiserte kjøttprodusenter skal kunne drive så bærekraftig som mulig. De snakker så ofte de kan om viktigheten av å dyrke mer og bedre grovfôr, de utvikler avlsverdier for grovfôropptak og forutnyttelse hos oksene og de har begynt å fôre med soyafritt kraftfôr på Staur.

- Vi ønsker at norsk kjøttfe i hovedsak skal fôres på kortreiste varer som kan dyrkes i Norge. Vi mener det er en del av en helhetlig tilnærming til en mest mulig bærekraftig norsk kjøttproduksjon. Når produsentene rundt om i landet ser at det fungerer på Staur og at oksene vokser bra på kraftfôr uten soya og palmeolje, håper vi flere kan la seg inspirere til å bruke kraftfôr med høy norskandel, sier avlskonsulent Solvei Cottis Hoff.

Tyr var pådriver

Tyr var en viktig pådriver for at Felleskjøpet Fôrutvikling skulle utvikle Formel Linnea Biff. De er glade for at blandingen fungerer godt. Før testomgangen startet i fjor, satte de opp en fôrplan for de ulike rasene. Målet var at Hereford og Angus skulle ha en daglig tilvekst på 1450 gram, Limousin på 1500 gram og Charolais og Simmental 1700 gram. Formel Linnea Biff er utviklet for å passe sammen med middels til tidlig høstet grovfôr. På Staur ønsker de ansatte å få til en fôrenhetskonsentrasjon på 0,9, men i fjor nådde de ikke helt målet. Grovfôret som ble gitt sammen med Formel Linnea Biff hadde en fôrenhetskonsentrasjon på 0,86.

- Vi bestreber oss på å få en fôrenhetskonsentrasjon på 0,9, men det er ikke alltid vi får det til. Det er uansett viktig for oss å få fram at okser bør ha best mulig grovfôr for å utnytte vekstpotensialet sitt. Det er ikke slik at rasket kan spares til oksene, sier Cottis Hoff.

Endret fôringa for Limousin

Da testomgangen var omme, kunne Tyr konkludere med at de fleste oksene hadde nådd tilvekstmålet for sin rase, bortsett fra Limousin-oksene. Sammen med Felleskjøpet og raselaget har de derfor endret fôrkurven til Limousin før årets testomgang.

- Den daglige tilveksten på Limousin-oksene ble i underkant av 100 gram lavere enn vi hadde ønsket, så nå har vi gjort endringer. Oksene begynner i test når de er sju måneder og har det aller største vekstpotensialet fra de er sju til ni måneder. Vi har derfor økt daglig kraftfôrmengde fra to til 2,7 kilo på begynnelsen av testen. Tidligere trappa vi opp kraftfôrmengden over 17 uker, før vi endte opp på 4,8 kilo kraftfôr per dag, som de stod på de siste fire ukene av testen. Nå går vi for en brattere opptrapping, slik at de når 4,8 kilo i løpet av 14 uker, forteller avlskonsulenten. Hun er glad for å kunne vise at norsk kjøttfe vokser bra på norske ressurser.

- Storfe skal først og fremst ete gras, med kraftfôr som et supplement. Hvis vi lykkes med å avle på dyr som har høyt grovfôropptak og som utnytter fôret godt, samtidig som vi produserer mye grovfôr med høy kvalitet og gir kraftfôr med høy norskandel, er vi på god vei mot bærekraftig storfekjøttproduksjon, avslutter avlskonsulenten.

Fakta om Formel Linnea Biff

  • Formel Linnea Biff er et kraftfôr med høy norskandel som ikke inneholder soya og palmeolje.
  • Formel Linnea Biff passer både til NRF og kjøttferaser.
  • Kraftfôret passer godt sammen med middels til tidlig høsta grovfôr.
  • Ved flere tildelinger i døgnet eller ved bruk av fullfôr kan man gi fem-seks kilo Formel Linnea Biff per dag.
  • For å unngå sur vom er det tilsatt bufferstoffer
  • Formel Linnea Biff er ikke dyrere per fôrenhet enn Formel Biff

Formel Linnea Biff

Tilvekst for de ulike rasene i testperioden

 

 

Antall okser i test

Oppsatt tilvekst i fôrplan (g/dag)

Gjennomsnittlig tilvekst oppnådd (g/dag)

Aberdeen Angus

14

1450

1530

Hereford

11

1450

1493

Charolais

24

1700

1678

Limousin

18

1500

1427

Simmental

13

1700

1736

Samvirke 6 2021