03.04.2023 | Sindre Flø, Felleskjøpet Agri marknadsregulator

Felleskjøpet Agri marknadsregulator har pr. 3. april fått inn innmeldingar av overskott av korn som aktørar vurderer som ikkje mogleg å omsette i inneverande sesong. Totalen på 66 100 tonn er lågare enn marsprognosen frå marknadsregulator, som var 88 000 tonn.

Det innmeldte overskotet av 66 100 tonn korn omfattar 35 100 tonn matkveite, 14 000 tonn bygg, 11 600 tonn havre og 5 400 tonn matrug. Av totalen ligg 44 300 tonn lagra hos Felleskjøpet Agri, 12 400 tonn hos Strand Unikorn, 7 500 tonn hos Fiskå Mølle Moss, 1100 tonn hos Vestfoldmøllene og 800 tonn hos Mysen Kornsilo og Mølle. Matkveiten er fordelt på klassane 1, 2 og 4 med 23, 43 og 35 prosent. All tilgjengeleg matkveite av klasse 3 blir brukt av matmjølmøllene.

Innmelde kvanta vil ligge til grunn for arbeidet med sluttbalanseringa av den norske kornmarknaden i inneverande sesong.