04.09.2020 | Camilla Mellemstrand

Å bestille kraftfôr før siloen er helt tom, er en av svært mange ting bønder må huske på hvis produksjonen skal gå etter planen. I den nye tjenesten for bestilling av kraftfôr i Min gård er det lagt inn pushvarsel, slik at storfeprodusenter får beskjed når det er på tide å bestille mer kraftfôr.

Varsling er foreløpig bare et tilbud til storfeprodusenter, men vi jobber med å få på plass en liknende løsning for fjørfe- og svineprodusenter også. Det er mer komplisert å lage varslingsrutier for disse produksjonene, fordi kraftfôrforbruket varierer mer gjennom året og fordi det brukes flere kraftfôrtyper i løpet av et innsett, sier Trude Ulven, markedssjef for kraftfôr i Felleskjøpet Agri.

Vindu og klubbe

En av bøndene som har testet den nye tjenesten for kraftfôr i Min gård er melke- og kjøttprodusent Randi Trondsen i Hustadvika utenfor Molde. Hun bestiller rundt 11 tonn kraftfôr omtrent hvert tredje-fjerde uke.

Vi har to stålsiloer med vindu i bånn, så det gjelder å følge med når det er så lite igjen at man kan se det øverste laget i vinduet. Vi har også en klubbe vi kan banke i siloene med, for å sjekke omtrent hvor mye kraftfôr det er i siloen. At vi nå kan legge inn informasjon om daglig kraftfôrforbruk i tjenesten, slik at den regner ut hvor mye vi har brukt og kan gi beskjed når det snart er tomt, bidrar til at jeg kan senke skuldrene noe, sier melkeprodusenten.

Riktige tall

Det finnes ingen sensor eller veieceller i siloen som kommuniserer med den nye tjenesten for kraftfôr, så den er helt avhengig av at bonden legger inn riktige tall.

Kraftfôrforbruket til melkekyrne leser jeg av i melkeroboten, mens kraftfôrforbruket til ungdyra regner jeg ut manuelt. At jeg har to kraftfôrslag til melkekyrne, mens bare totalforbruket framkommer i rapportene fra melkeroboten, kompliserer bildet litt, sier Trondsen.

Publisert 3. september 2020