13.08.2020 | Camilla Mellemstrand, Hilde Wilhelmsen

Helt siden Martin Folkvord og Anne Margrethe Kyllingstad bygde nytt fjøs i 2011, har de hatt melkerobot til å ta seg av melkinga av de 60 årskyrne i fjøset. I ni år var det en melkerobot av typen VMS Classic som melket seint og tidlig, men siden mars i år er det en VMS V310 som har vært gårdens budeie. Etter å ha sett en video av hvordan den nye melkeroboten satte melkeorganet på dyra, samt snakket med DeLavals representanter på Agrovisjon i Stavanger, bestemte Martin seg for at det var på tide å oppdatere melkeroboten.

- Skal jeg være melkebonde og følge med i tiden, så må jeg ha ny teknologi. Jeg tok kontakt med en selger i Felleskjøpet for å sette i gang prosessen med å skifte robot. Da det viste seg at jeg også fikk en god innbyttepris på den gamle roboten, var valget enkelt, sier melkeprodusenten.

Vellykket start

Den nye melkeroboten kom til gards 11.mars i år. Martin kan fortelle om en svært vellykket oppstart.

– Vi hadde kun åtte timer stopptid, så det gikk fort. Da den nye roboten var på plass, satte vi i gang melkinga som om den ikke hadde gjort annet. Den nye roboten har startet helt problemfritt, sier Martin.

Han merket at dyrene var litt usikre på den nye roboten, men etter to døgn gikk de inn selv.

- Det var litt forskjell på dyrene, og jo yngre de var, jo bedre gikk det. De reagerte på at den var så ren, men når den fikk litt skit på seg så var det ikke noe problem lenger, ler han.

Reproduksjonsfunksjon

Martins nye VMSV310 er mer enn en vanlig melkerobot. Ved å analysere progesteronnivået i melka, kan brunst, drektighet og aborter oppdages i sanntid, noe som kan spare både tid og kostnader, samt redusere antall tomdager og dermed forbedre bondens økonomi.

Progesteronmålingene begynner 20 dager etter kalving. Når eggløsning nærmer seg, tas det prøver hver eneste dag og du får en alarm når det er på tide å inseminere. Etter at du har inseminert vil progesteronmålingene fortelle deg om kua er blitt drektig eller om den er i gang med en ny syklus. Målingene fortsetter i 55 dager etter drektighet, for å avsløre eventuelle aborter. 95 prosent av alle aborter skjer i løpet av de første 55 dagene, forklarer Alf Odin Olsen, produktsjef på melk hos DeLaval.

Avslører stille brunst

Martin var den første melkeprodusenten i Norge som tok i bruk DeLavals reproduksjonsfunksjon.

- RePro er veldig enkel å bruke. Den gir brunstinformasjon og fanger opp de kyrne som ikke viser utvendig brunst. Høytytende kyr som er tynne og i negativ energibalanse trenger gjerne hundre dager med melking før de viser brunst. Brunsten er så svak at ikke aktivitetsmåleren klarer å fange den opp, men nå har jeg to hjelpemidler. Når progesteronnivået viser at det er brunst på gang, kan jeg sjekke den aktuelle kua veldig nøye, slik at jeg får med meg selv de minste tegn. Fysiske tegn dukker gjerne opp først halvannet døgn etter at melkeprøvene har indikert at brunst er på gang. Kanskje slimer de bare litt. Med vanlig brunstovervåking er det svært enkelt å overse slike stille brunster, men med dette systemet klarer jeg å fange opp selv de stille brunstene, sier produsenten. Han er overbevist om at antall tomdager vil gå ned ved å bruke dette systemet.

Lavere veterinærkostnader

Etter at Martin fikk den nye melkeroboten, har han sluttet å bruke veterinæren til drektighetsundersøkelse.

- Når drektighet kan påvises ved å ta en prøve av melka, trenger ikke veterinæren bruke tid på drektighetsundersøking. Han kommer uansett en gang i måneden for rutineoppgaver som avhorning av kalver, men jeg sparer penger på at han ikke må bruke tid på drektighetskontroll også, sier melkeprodusenten.

 

Selv om Martin bare har brukt systemet i tre måneder har systemet allerede påvist flere tilfeller av aborter.

Når ei ku som er inseminert viser brunst igjen etter kort tid, er det ikke lett å vite om hun aldri ble drektig eller om hun har mista fosteret. Med dette systemet får man vite om kua har kasta eller om hun aldri tok seg. Hvis hun aldri tok seg, bør man kanskje sjekke om hun kan ha en cyste, sier gårdbrukeren. Han legger til at det er viktig å være nøye med registreringer for at systemet skal fungere.

Systemet begynner å ta melkeprøver tjue dager etter kalving og slutter 55 dager etter at kua ble drektig. Det forutsetter at jeg faktisk legger inn riktig kalvingsdato og insemineringsdato fortløpende. Det nytter ikke med skippertakinnføring av viktig informasjon hvis dette skal fungere, sier gårdbrukeren.

 

Fortsatt aktivitetsmåler

Selv om Martin nå har brunst- og drektighetsovervåking i roboten, bruker han fortsatt aktivitetsmåler.

RePro-systemet i melkeroboten fungerer jo bare på melkekyr, så jeg er fremdeles avhengig av aktivitetsmåler for å overvåke brunst og drektighet på kvigene. I tillegg gir aktivitetsmåleren meg oversikt over drøvtyggeraktivitet. Endringer i drøvtygging kan indikere sykdom, så denne informasjonen vil jeg gjerne ha, sier bonden.

Imponert over påsettet

Siden installasjonen av VMS V310, har roboten gått jevnt og trutt. Selv om Martin var fornøyd med sin gamle melkerobot, ser han store forbedringer ved den nye:

- Den nye roboten er veldig flink til å melke, og bedre til å sette melkeorganene på dyra enn den gamle. Det er en helt ny verden når det gjelder påsettet, den kjenner spenene og melker kjempebra. Nye kviger går rett inn i roboten, og påsettet går som det skal. Med den nye roboten er det heller ingen ufullstendige melkinger, og hvis det blir det, så er det ikke roboten sin feil, men dyr som har sparket av.

En annen stor forbedring fra Classicen til V310 er det nye kameraet.

Tidligere måtte vi tørke linsa hele tiden. På V310 er dette løst ved at den hele tiden vasker kamera selv, og det er en helt vanvittig forskjell. Det gjør også at den bruker mindre tid på påsettet enn den gamle, oppsummerer melkeprodusenten. Han tror ikke det tar lang tid før konkurrentene også kommer med brunst- og drektighetsovervåking på sine roboter.

Denne funksjonen gir DeLaval et teknologisk forsprang som de andre blir nødt til å ta igjen hvis de skal kunne konkurrere, avslutter gårdbrukeren.

 

720x1080 Martin foran roboten.jpg

V310: Martin Folvord mener reproduksjonsenheten på den nye melkeroboten har ført til færre tomdager. Fordi melka analyseres for progesteron, er det mulig å oppdage stille brunster også. Foto: Rune Helliesen

 

720x1121 melkeorgan og spene.jpg

Fornøyd med kamera: Martin er svært fornøyd med kamera på V310. På den forrige roboten måtte han ofte tørke av linsa. På den nye roboten blir kamera vasket automatisk, noe som ifølge Martin utgjør “en vanvittig” forskjell. Foto: Rune Helliesen