15.10.2020 | Øystein Haga Kaldahl, fagsjef drøv

Årets foreløpig analyserte grovfôrprøver gir oss et bilde på protein-, energi- og tørrstoffinnholdet i grovfôret i ulike regioner og i de ulike slåttene.

Gjennomsnittstall fra hver region gir oss et grunnlag for å optimere kraftfôret opp imot årets innefôringssesong.

For den enkelte bonde vil resultatene fra egen avling kunne avvike mye fra gjennomsnittsverdien for regionen, og grovfôrprøver er derfor essensielt for å kunne lage en god fôrplan tilpasset hver enkelt gård.

1 864 grovfôrprøver av førsteslått fordelt over hele landet viser at årets førsteslått jevnt over har et høgt tørrstoffinnhold, god fordøyelighet og et moderat til lavt proteininnhold.

Figur 1: Høgt tørrstoffinnhold over hele landet i årets førsteslått

Figur 2: Moderat til høg fôrenhetskonsentrasjon i årets førsteslått

Figur 3: Lågt til moderat innhold av protein i årets førsteslått

Figur 4: Fra lågt til høgt tørrstoffinnhold i årets andreslått

Få analyser av andreslått

Av 453 analysesvar av andreslåtten er 235 fra Rogaland og Vestland. Med unntak av i disse to fylkene er statistikkgrunnlaget for spinkelt til å kunne konkludere sikkert om årets andreslått. Skal man likevel gjøre en foreløpig oppsummering, indikerer den veldig variabelt tørrstoff- og energiinnhold og et moderat proteininnhold.

Figur 5:Variabelt energiinnhold i årets andreslått

Figur 6: Variabelt proteininnhold i årets andreslått

Kraftfôr tilpasset årets grovfôr

Basert på de analyserte fôrprøvene av årets grovfôr har vi i Felleskjøpet Agri valgt å øke proteininnholdet i de av våre kraftfôrblandinger som har fra nøytral til positiv proteinbalanse i vom (PBV). Vi har økt PBV-verdien i våre proteinrike 70-blandinger fra 20 til 25 og de nøytrale 80-blandingene har fått økt PBV-verdi fra 0 til 5. 90-blandingene med negativ PBV-verdi har vi valgt å beholde på -20 til -15 da de brukes av kunder som har høgt innhold av råprotein i surfôret. Høgt tørrstoff- og sukkerinnhold og god gjæringskvalitet gjør at vi forventer at årets grovfôr har en høgere AAT-verdi enn normalt.

Vi har derfor valgt å redusere AAT-innholdet med tre enheter i de fleste av våre kraftfôrblandinger med unntak av våre tiltaksblandinger og proteinkonsentrat.

Velg riktig kraftfôr til mjølkekua

Felleskjøpet har kraftfôr tilpassa alle produksjonsmål og grovfôrkvaliteter. I tvil om hvilket kraftfôr som passer for deg? I brosjyren Rett kraftfôr til mjølkeku, får du gode tips og råd, samt oversikt over hele vårt sortiment.

Publisert 15.10.2020