06.03.2020 | Felleskjøpet

Hvis utstyret er godt vedlikeholdt, går arbeidet enklere. Du slipper å bruke så mye krefter, noe som skaper et sikrere og tryggere arbeidsmiljø. Vedlikehold av utstyret reduserer risikoen for ulykker, da du ikke blir like sliten i kroppen.

Unngå de vanligste ulykkene

For å unngå den vanligste motorsagulykken – kast – må du alltid sørge for at kjedet er nyslipt. Et tips for å unngå kast er å slipe kjedet hver gang du fyller drivstoff eller olje.

Service eller bytte?

Hvis du må bytte ut hele kjedet, må du ta med deg det gamle kjedet til Felleskjøpet. Da blir det enklere for oss å hjelpe deg. Hvis du ikke tar med deg det gamle kjedet, må du notere deg kjedets deling, antall ledd og kjedets sporbredde (drivkjedets tykkelse), slik at du kan få den hjelpen du trenger.

 

Ha en god og trygg dag i skogen.