22.03.2017 | Felleskjøpet

Jordanalyser gir deg kunnskap om jordas næringsinnhold og pH-verdi. En jordprøve hjelper deg med å avgjøre om, eller hvor mye du skal kalke og gjødsle i hagen. Dette kan være nøkkelen til å lykkes med dine hageprosjekter.

Prøven vil fortelle deg om pH-verdien i jorda er under 5,8. Er den det vil det si at jorda er for sur, og at den har behov for kalk. Om du allerede har analyser som sier at pH-en er på vei under pH6, bør du også vurdere å kalke.

Ta jordprøver i hagen

Jordprøver bør tas både i nye og gamle hager og på forskjellige deler av hagen. Dersom du anlegger ny hage, kan jordprøven si noe om hvilke planter som vil trives i hagen. Analyseresultatene kan også brukes som grunnlag for å vurdere hva som må gjøres av jordbearbeiding for at ønskede planter skal trives.

Urter og grønnsaker i kjøkkenhagen stiller andre krav enn Rododendroen i inngangspartiet, og plenen har igjen andre krav enn rosebedet. Disse områdene bør derfor behandles forskjellig. En jordanalyse gir spesifikk informasjon om næringsinnhold og surhetsgrad for spesifikke områder.

Slik tar du en jordprøve

Eurofins er det største laboratoriet i Norge, og er ledende leverandør av analyser innen miljø, mat, fôr og landbruk. De tilbyr også analyser av jord i privathager, uavhengig av kompetanse og ambisjoner.

For det mest optimale resultatet bør du ta prøver fra 7-10 ulike steder på det aktuelle område, som gressplenen, blomsterbedet, hekken eller lignende:

  • Skrap bort det øverste jordlaget.
  • Grav deg ned ca. 15-20 cm. og ta ut en liten spade med jord.
  • Bland jorda fra de ulike delprøvene i en bøtte.
  • Ta ut rundt en halv liter av den blandede jorda i en melkekartong, eske, sterk plastpose e.l. 
  • Merk prøven med navn og dato. Om du skal sende inn prøver fra flere ulike deler av hagen, må du også merke prøvene med individuelle prøvenummer. Husk å notere dette selv, slik at du kan skille prøveresultatene fra hverandre.
  • Fyll ut bestillingsskjema.
  • Send prøvene til analyse og vent rundt fem uker på svar. Den vanligste pakken for privatpersoner koster kr. 320,- eks. mva.

Jordprøver kan også leveres på ditt lokale hagesenter, så sender de den til analyse.

Les mer på www.eurofins.no.

Kilde: Eurofins Food & Agro testing Norway