07.04.2021 | Finn Bjørnå

Blandingen består av flerårig og westerwoldsk raigras, samt rødkløver. Dette er arter som skal gi avling i såingsåret. Westerwoldske raigras setter strå i såingsåret, noe som letter fortørking og reduserer tap med pressaft ved ensilering. Flerårig raigras har begrenset overvintringsevne, men overvintringa fra gjenlegg til 1.årseng går bra mange steder.

Når det skal direktesåes eng, må en bruke såutstyr som sikrer frøet god jordkontakt uten å begrave det. Her fins flere løsninger. En elegant variant er Einböck Pneumaticstar grasfrøsåmaskin. Den fjerner dødt gras og sikrer jordkontakt for frøet.

Du kan også lese mer om vedlikeholdssåing av eng her: Hvordan siker høy avkastning av enga?

SPIRE Resåing (varenummer 32736) inneholder*:

50 % Figgjo flerårig raigras
20 % Trygve flerårig raigras
20 % Pollanum westerwoldsk raigras
5 % Betty rødkløver
5 % Gandalf rødkløver
*Innholdet kan variere med frøtilgangen. Etiketten på pakken gjelder.

SPIRE RESÅING kan bestilles hos din nærmeste Felleskjøpavdeling.