06.06.2018 | Felleskjøpet

Visningen var godt besøkt, med ca. 120 besøkende innom i løpet av dagen. Pølser og kake gikk unna, og det var en vellykket dag på alle måter.

Uvdal Gård er på totalt 16.500 da, der ca 12.000 da er produktiv skog. I tillegg til egen skogsdrift har Christian to lag med hogstmaskiner som jobber på oppdrag for AT-Skog gjennom hele året. Gården produserer poteter på 100 da, driver 85 da frøproduksjon og kornproduksjon på 865 da.

I tillegg til dette produseres det egg fra 7.500 høner.

Sommeren 2016 brøt det ut brann på gården og i låven med hønsehus, kårbolig og to gamle stabbur ble offer for flammene. Alt er bygget opp igjen på dette flotte gårdstunet, og Felleskjøpet har vært en samarbeidspartner på leveranser av innredning til hønsehuset, samt korntørke og lagersiloer.

Felleskjøpet leverer også kraftfor til eggproduksjonen.

Av utstyr som er solgt av Alf-Kristian Movik kan nevnes:

  • Landmeco Combo 3-rekker aviar til hønsehuset
  • Skov ventilasjon med Farm Online
  • Mafa kraftforsiloer med skruer
  • Tornum satstørke
  • Tornum lagersiloer
  • Skandia transportsystem.

Montasjen er koordinert av monteringsavdelingen i Felleskjøpet I-Mek.

Vi takker for leveransen og gratulerer med flott bygg.