24.09.2019 | Geir Fjeld

Torgeir Ask driver gårdsbruk med korn og kyr i Nes kommune, Akershus. Han var en av dem som hadde tegnet kontrakt med RingAlm før oppkjøpet, og kontrakten fulgte med over som en leveranse fra Felleskjøpet Agri SA.

På befaringen hos Ask har vi med oss Elisabeth Malmquist. Hun kom fra RingAlm Bygg ved overtakelsen, og har hatt ansvar for prosjektering og koordinering. Erik Hoel, salgskonsulent I-mek, Felleskjøpet, har vært med på å planlegge leveringen av korntørke som skal monteres når bygget står ferdig. Karl Arne Leivestad, leder for bygg og planlegging hos Felleskjøpet Agri, gleder seg stort over at første bygg snart er levert.

Godt tillitsforhold

– RingAlm bygde nytt fjøs her på gården i 2001-2002. Jeg har stor tillit til dem og god erfaring med leveringsdyktighet og kvalitet, sier Ask.

Selv om han sjekket litt rundt da han bestemte seg for å bygge ny korntørke og redskapshus med verksted, endte han opp med å skrive kontrakt med RingAlm Bygg også denne gangen.

– Jeg ble litt overrasket og en anelse urolig da jeg fikk vite at Felleskjøpet skulle bli entreprenøren i og med overtakelsen, men det har gått veldig bra. Og jeg er ikke alltid en lett mann å gjøre fornøyd, sier Ask.

Snart ferdigstilt

I januar, da Samvirke var på besøk, begynte det å nærme seg ferdigstilling av det staselige bygget på hele 850 m2. Byggekostnaden er stipulert til om lag fire millioner, og noe ekstra blir det sikkert før strøm og alt er på plass.

– Dette er nok kanskje det siste man egentlig har råd til å bygge, men jeg ser slik på det at jeg bygger for fremtiden, sier Ask. Om ikke sønnen min vil overta når den tid kommer, vil bygget være verdifullt uansett hvem som skal drive gården her når jeg gir meg.

Bygget står på såle med ringmur og har hele fem porter, tre på langsiden og to på kortsiden med innkjøring til korngolvet. Tørkedelen er på godt og vel 300 m2 totalt, og resten av bygget er verksted, traktorgarasje og redskapshus.

Tatt høyde for det meste

– Portene inn til korngolvet er ekstra høye, og inne er det seks meter takhøyde. Nå er det slutt på problemer med å tippe store boggihengere, sier den fornøyde bonden.
På langsiden er portene på fire og en halv meters høyde.

Tørkedelen er ekstra forsterket og stabilisert på den måten at det er bare 40 cm mellom stendere i vegg, mens verkstedet har 60 cm som standard.

– Verkstedet vil bli fullisolert, og ved hjelp av et par varmepumper har jeg planer om å holde plussgrader der hele vinteren. Det vil gjøre arbeidet og logistikken på gården mye enklere. Det blir godt å slippe nedsnødde og frosne traktorer, sier Ask.

Det er flott finish på det støpte gulvet i verksteddelen – et praktstykke av betongarbeid. Gulvet har noen centimeter helling mot drenering og avrenningsgater, slik at det ikke blir problemer med vann etter snøsmelting fra redskap.

KOMBINASJONSBYGG: Det nye bygget som er kombinert korntørke og redskapshus har fem porter. Portene på kortsiden inn til korngolvet er ekstra høye.

Knirkefri byggeprosess

– Jeg må si det har gått knirkefritt så langt, konkluderer Ask fornøyd.

Det sto en gammel låve til nedfalls på tomta tidligere, og denne ble revet i februar 2018. Etter at tomta var klargjort startet byggeprosessen den 15. oktober, bare to uker etter at RingAlm Bygg gikk inn i Felleskjøpet. To tømrere har hatt fast tilhold på gården, og bodd på rom i hovedhuset hvor Ask også bor med kone og barn.

- Jeg er imponert over de to karene som har gjort jobben her. Disse to har nok alene bygget 90 % av det du ser over betongen.

De enorme takstolene ble prefabrikkert, og det var litt av en prosess for å få dem til gårds. Det måtte søkes om spesialtransport, og det måtte kjøres omveier for at kjøreruten skulle ha tilstrekkelig høyde og bredde.

SPESIALTRANSPORT: De enorme prefabrikkerte takstolene måtte fraktes lange omveier som spesialtransport.

Flotte detaljer

– Det er lagt ned både omtanke og ressurser i å få det til å se fint ut. Vinduene, i alle fall i tørkedelen, er vel nærmest for pynt å regne, men jeg synes det er verdt det, fremholder Torgeir Ask.

På bygget er det brukt tradisjonell ornamentikk, som henleder tankene til tidligere tiders byggeskikk.

På langsiden er det montert kompositt steinplater som illuderer betongmur slik at det visuelle inntrykket av fasaden blir helhetlig. Det er også kostet på gipsplater på veggene i verkstedet som er fullisolert.

– Det har også med brannsikkerhet å gjøre, påpeker Elisabeth Malmquist, som også understreker at bygget selvfølgelig er planlagt i henhold til alle aktuelle lover og forskrifter.

Tørke skal monteres

Når bygget er helt ferdigstilt på vårparten skal tørkeutstyret monteres.

– Dette blir ei tradisjonell plantørke med kjørbart gulv oppbygd av treverk, forklarer Erik Hoel.

I tørka vil det være perforerte stålplater til tørkegulv. Ask har ei tilsvarende plantørke fra tidligere som han er godt fornøyd med. Selve tørkearealet på drygt 300 m2 vil være delt i to seksjoner på 8x20 meter ved en langsgående hovedkanal som går helt opp til undergurten på takstolene.

– To store vifter av typen Chicago Blower SQA fra Bruvik (hver på 18,5 kW), skal plasseres oppe på taket av hovedkanalen. Hver av viftene har en kapasitet på 58 000 m3 luft/t ved 50 mm mottrykk, eller 48 000 m3/t ved 100 mm mottrykk.

Frisk, tørr luft suges inn på loftet gjennom åpninger langs raftet på bygningen, samt gjennom luker i gavlveggen. På solskinnsdager vil lufta bli betydelig forvarmet på loftet før den suges inn gjennom viftene. Den fuktigere lufta som har gått gjennom kornet blander seg ikke med tørkelufta, siden det legges himling i taket over tørkene.

– Dette, samt bruk av vifter med stor luftkapasitet og stort tørkeareal, sikrer en rask og effektiv nedtørking av kornet, påpeker Hoel.

Til en kjørbar tørke er det viktig å ha tørre arealer utenfor selve tørkearealet. Hos Ask er den siste meteren før portene samt fire og en halv meter utenfor portene støpt. Det er også støpt en meter høy betongvegg nederst langs ytterveggen i tørka, som tar unna mye av trykket fra kornet under opplasting.