05.05.2017 | Håvard Simonsen, Samvirke-redaksjonen

Ei dør, der innfestinga ikke var helt forskriftsmessig, ble blåst av under en av de mange stormfulle dagene som de er så vant med ytterst på Fræna, men ellers har alt stort sett gått som det skal under oppføringen av det nye flotte fjøset hos Åsgeir Olav Godø. Han følger tett med på bygginga hver dag, men er ikke selv så involvert i arbeidet.

 – Jeg konsentrerer meg om å holde produksjonen oppe og det er nok å gjøre i gamlefjøset som krever mye tid og arbeid. Når fôring og fjøsstell tar 7-8 timer om dagen, er det begrenset hvor mye annet du får gjort, sier han.

 I slutten av januar var alle støpearbeider inne i bygget fullført, med fôrbrettet som en av de siste oppgavene. På nyåret er platene i himlingen kommet på plass og bygget er isolert. Alle dører, bortsett fra leddheiseportene, er også satt inn. Taknedløp er gjort ferdig og ført ned i dreneringen rundt bygget.

 Nå følger noen intense uker med montering av melkerobot, innredning og annet utstyr.

 Mer fokus på fôring

– Jeg gleder meg til å komme inn i nytt fjøs og få mer tid til å fokusere på fôring og drift. Her har jeg mye å hente, sier Godø.

 Siden Samvirke var på besøk før jul, har Godø leaset en demonstrasjonskjørt DeLaval fullfôrvogn fra Felleskjøpet. Vogna er en Vertical Mobile Mixer VMDA på 22 m3 med to skruer. Godø kommer til å fjerne de øverste karmene, slik at vogna i praksis blir 19 m3. Han installerer kraftfôrautomater i fjøset og planlegger ikke en komplett fullfôrblanding, men vogna er en god løsning for håndtering av rundballer og annen silo siden han bygger kjørbart fôrbrett.

 – Jeg må jo ha en måte å få siloen inn i fjøset på, og da er ei slik vogn optimal. Den kutter fôret godt og gir meg mulighet til å tilpasse fôret til de forskjellige avdelingene, sier Godø. Han bygger fjøset med tre avdelinger der tanken er å dele besetningen inn i høytytende kyr, resten av melkekyrne og en sinku-/kvigeavdeling.

 – Vi har satt opp en driftsplan der målene ikke er altfor vanskelige å nå. Alt vi kommer over, er bonus. Da skal i alle fall tallene bli bedre. Det er jo spennende med økonomien etter et slikt løft, erkjenner han.

Artikkelen stod på trykk i Samvirk nr. 2, 2017. Dette er andre artikkel i en serie der Samvirke følger byggeprosjektet fra start til slutt.