23.07.2019 | Bjarte Kvitne, J.L Bruvik AS

En mer miljøvennlig elektromotor

De gode gamle elektromotorene blir ikke miljøvennlige nok lengre etter dagens krav. Kravene til effektivitet er skjerpet, og sannsynligvis vil de skjerpes enda mer i årene som kommer. Elektriske motorer står for en stor del av verdens energiforbruk og målet er å lette Co2 avtrykket med 20% innen 2020. 

En kan egentlig gå helt tilbake til Kyotoavtalen som årsak, og resultatet av den er at i dag er det ikke lov å selge IE2 motorer (med noen unntak) i Europa. Noen har kanskje lagt merke til ErP2015 (energirelaterte produkter). Merket som ofte brukes i dag på vifter som tilfredsstiller de nye kravene.

Motorer er/var klassifisert som IE2, IE3, IE4. Historisk var IE2 var en god motor - såkalt standard motor og de fleste motorer som er i drift i verden i dag er fortsatt IE2. IE3 var tidligere nærmest for en supermotor å regne.

Oppsummert betyr dette at motorprodusentene verden over legger ned produksjonen av IE2 motorer. Viktig å nevne at kravene gjelder pr. i dag kun for 3-fas motorer fra 0,75Kw og oppover. Men strengere krav er varslet, og kan da komme til å gjelde bla.1-fas motorer også. 

For vår del gjelder derfor dette kun vår 0,75Kw 3-fas motor i CD803 fra Siemens. Denne er nå ikke mulig å oppdrive lengre, alle andre motorer har vi selvfølgelig fortsatt.

Det betyr at CD803 3-fas grunnet motormangel går ut i sin helhet og erstattes med CD800 som er en helt ny type motor, impeller og ny motorinnfestning. 

Så hvorfor ikke fortsette med samme motor i IE3 utgave? 

I glansen av mye energifattige motorer har medaljen også en bakside. En motor består jo av få komponenter så for å gjøre den mer effektiv må det inn mer og tjukkere kobber, større rotorer osv. Bygge-størrelsene er jo låst så en vil se at motorene ofte er blitt lengre for å få plass til dette. Mer kobber og større rotor gir større masse som til slutt gir en vesentlig økning i start-strømmen. Mye av eksisterende utstyr som frekvensomformere, kontaktorer og brytere som er brukt opp gjennom tidene var ikke bygget for å tåle så høy startstrøm. Eksisterende utstyr i landbruket vil slite med slik belastning over tid og kan utvikle seg til potensiell brannfare. Dette vil en se at bransjen generelt vil måtte dimensjonere opp utstyret sitt også. Kanskje vi kommer til å se klistremerker som "Erp aproved " framover? 

Dette er ingen ny problematikk og Bruvik har jobbet lenge med temaet. Det ble laget en liste over alle fordeler og ulemper med eksisterende utstyr. Ønsker fra Bruvik selv og markedet om endringer, nye krav til lavenergi, ønsker om lav motortemperatur og høy kvalitet og levetid samt at alt skal være mulig å monteres i eldre anlegg (retrofit).  ResultatetNytt  ble at det produseres en helt ny motor og vifteserie for både vegg- og CD-anlegg (ventilasjonspiper). Alle motorer og vifter uansett type og størrelse i «ErP2015 vil også stemples «ErP 2020». Alle vifter vil også komme i en variant med EC motor som gir ekstremt lavt energiforbruk, opp mot 80% besparelse på årsbasis sammenlignet med samme vifte i 1-fas. 

Alle vifter kommer å tilbys parallelt med våre eksisterende vifter så det blir fritt valg om en ønsker ny eller gammel variant. Prisen vil også være den samme på det meste så det er slik sett fritt valg. Med dette vil nok eldre varianter fases naturlig ut.

Bruvik kommer også i tillegg til eksisterende med en ny variant avtrekkspipe etter hvert. Produsert i samme materiale som dagens, men mye tjukkere vegger og er dekket både inn og utvendig med glassfiber. Dette gir nesten ingen varmegjennomslag, så kondensering minimaliseres og viftestøy reduseres. Denne kommer i standard dimensjoner og ikke helt lik dagens dimensjoner. Pris vil også her bli omtrent lik som for dagens anlegg, men foreløpig blir det pris på forespørsel.