05.05.2017 | Håvard Simonsen, Samvirke-redaksjonen

Utenfor fjøsbygget er det fullt av biler og utstyr. Inne er melkeroboten og mye av innredningen på plass, men håndverkerne er fortsatt travelt opptatt med montering. Midt på fôrbrettet holder Åsgeir Olav Godø (36) byggemøte med de ansvarlige fra Felleskjøpet, Gråkjær og den lokale elektrikeren. Deretter går han en runde i bygget sammen med Jan Arve Langørgen fra NLR Trøndelag, som er ekstern, uavhengig byggherreombud.

Slik var dagen da Samvirke besøkte Godø i begynnelsen av mars 2016, for å få en oppdatering om byggeprosjektet. Da vi var der i desember 2017 regnet det vannrett. Denne gang strålte sola og kastet en ekstra glans over de store forandringene som var skjedd i bygget. Det umiddelbare inntrykket da vi steg inn i bygget, er at det blir stort, lyst og luftig – rett og slett et flott fjøs.

 – Nå er det siste etappe, konstaterer Godø, som venter spent på å ta fjøset i bruk.

Salgskonsulent for i-mek Eivind Solstad i Felleskjøpet, som også driver gård i nabolaget og har mye samarbeid med Godø, forteller at fjøset på Rødalsmyr er et av de største fjøsprosjektene Felleskjøpet har i området og det største han selv har vært med på.

 – Slike prosjekter bestemmes jo i stor grad av hva kunden ønsker, og Åsgeir har valgt gode og ikke bare rimelige løsninger. Så blir det også et veldig fint fjøs, sier Solstad, og viser blant annet til gjødselrobot, fôrvogn og en del andre tekniske løsninger.

 – Åsgeir er et arbeidsjern og en utrolig dyktig kar. Han er også i rett alder til å satse, sier Solstad.

 Feil er blitt ordnet

– I det store og hele har prosjektet gått bra så langt, forteller Godø. Han legger imidlertid ikke skjul på at det har vært en del småplukk og feil. Noen bygningstekniske glipp har også gitt utfordringer blant annet i forhold til montering av innredningen.

 – Men så lenge feilene blir tatt tak i og ordnet opp, er jeg fornøyd, sier Godø, som legger stor vekt på å ha en konstruktiv tilnærming når problemer dukker opp.

 – Det må være en åpen dialog. Det er best å ha en god tone med leverandørene og løse ting. Og når feilene blir rettet, er det greit, sier han.

Bo Jepsen fra Gråkjær nikker samtykkende. Han er byggeleder for fjøset, og det er Godø glad for.

 – Det er vel krav om å ha ekstern byggeleder når bygget er over tusen kvadratmeter, og jeg hadde ikke hatt sjans til å gjøre den jobben selv, sier han.

Jepsen har hovedsete i Danmark, men er ansvarlig for 8-9 prosjekter i Norge i løpet av et år.

– Dette er et spennende prosjekt, og ikke så veldig forskjellig fra byggene vi jobber med i Danmark. Det er litt annerledes i forhold til vær- og vinterforhold. Her hos Godø må vi forsterke bygget mot vind og så må vi isolere bedre i de norske byggene, sier han.

 Bygget er solgt gjennom Felleskjøpet, som fra høsten 2015 innledet et samarbeid med Gråkjær om å bruke det danske selskapet som en hovedleverandør av landbruksbygg.

 – Samarbeidet med Felleskjøpet går riktig godt, sier Jepsen.

Solstad i Felleskjøpet viser til at det er mange selskaper og personer involvert i så store prosjekter, og at det kan oppstå misforståelser, feil og justeringer. Men det rettes opp i dialog med byggherre og byggeleder. 

– Vi har god kontroll, forsikrer han.

– Og du får løsningen som du vil?

– Ja, det får jeg. Så får vi se hvor funksjonelle løsningene er når dyra kommer inn og vi tar fjøset i bruk. Det er jo like mye snakk om planløsningene vi har valgt som bygningsmessige forhold, sier Godø.

Byggherreombud

Når Innovasjon Norge bidrar til finansieringen av prosjekter over fem millioner kroner, kan de kreve at byggherren bruker en uavhengig bygningskyndig rådgiver. Det samme ønsker ofte også banker som er med på finanseringen. Hos Godø har bygningsrådgiver Jan Arve Langørgen i NLR Trøndelag denne oppgaven.

– Min rolle er å være byggherreombud som støtter gårdbrukeren i byggeprosessen. Hvis det oppstår uavklarte forhold skal jeg være en støtteperson, slik at bonden slipper å stå alene i slike saker, forklarer Langørgen. Han deltar på byggemøter og får som byggelånskontrollør forelagt alle fakturaer til godkjenning, slik at utbetalingene følger framdriften i bygget.

– Hvordan har dette prosjektet vært?

– Ved støping av ringmuren ble det gjort en grov feil som jeg laget en omfattende rapport til Gråkjær om. Dette ble tatt seriøst. Det ble kalt sammen til ekstraordinært byggemøte og foretatt utbedringer. Gjennom hele prosjektet har leverandørene ryddet ordentlig opp, men en del av feilene skulle aldri skjedd.

– Hvordan synes du fjøset blir?

– Det se veldig fint ut. Jeg ble glad da jeg så planløsningen. Den er slik jeg selv ville gjort det, blant annet med en stor velferdsavdeling bak roboten. Åsgeir er en flink bonde som vet hva han vil.

– Holdes budsjettet?

– Ja, det ser bra ut. Alle leverandører og entreprenører har holdt seg til sine kontrakter og priser. Eneste sprekken vi trolig får, er på grunnarbeidene, der det nok var noe feilberegning av massene.

– Er du bondens eller bankens mann?

– Jeg er definitivt bondens mann. Det er vi alltid i Norsk Landbruksrådgiving, sier Langørgen, som forteller at han har hatt tett kontakt med Godø hele tiden.

Gleder seg

Åsgeirs far Petter Godø (69), som i 1999 fikk med seg familien på å kjøpe Rødalsmyr og flytte fra Godøya utenfor Ålesund til Fræna, følger spent med på byggingen.

– Vi begynte å tenke på å bygge nytt eller bygge på det gamle fjøset nesten med en gang vi kom hit, for den gamle driftsbygningen holdt ikke mål. Nå får jeg glede meg over at det er neste generasjon som realiserer «drømmen». Det er vel riktig, også, for det er de som skal leve med fjøset framover, sier han.

– Gleder du deg til å være med på fjøsstellet i nybygget?

 – Ja, det gjør jeg, smiler han, og håper de skal rekke å ta i bruk fjøset før han og kona drar på langtur til Nepal 24. mars.

Åsgeir Olav understreker at faren har vært svært viktig å ha i byggeperioden. – Uten han hadde vi ikke klart å holde drifta på gården i gang på samme måten, sier han.

Artikkelen stod på trykk i Samvirke nr. 3, 2017. Dette er den tredje artikkelen i en serie der Samvirke følger byggeprosessen fra start til slutt.