30.07.2018 | Håvard Simonsen

– Foruten å bidra til å løse en vanskelig fôrsituasjon, har torv en rekke positive egenskaper for dyr, bonde og bunnlinje, sier Brit Halvorsen ved Degernes Torvstrøfabrikk.

For torvprodusentene er den varme og tørre sommeren gunstig, og hos Degernes Torvstrøfabrikk i Østfold går produksjonen for fullt. Dermed er de også godt forberedt på stor etterspørsel etter torvstrø når kornprodusentene nå oppfordres til å ta vare på all halm til fôr.

– Vi ønsker å gjøre folk oppmerksomme på torv som et meget godt strøprodukt og håper vi kan være med å hjelpe til i den alvorlige fôrsituasjonen som tørken har skapt, sier Halvorsen.

Bra for dyr og mennesker

Halvorsen tror nye brukere vil bli svært positivt overrasket over torvas egenskaper.

 – Torv har en fantastisk oppsugingsevne. Én kubikkmeter torv kan trekke til seg 6-800 liter fuktighet. Det gjør at mange som bruker torv har halvert sitt forbruk av strø i forhold til flis, sier Halvorsen.

– I tillegg har torv mange unike egenskaper som virker positivt i drifta, ikke minst når det gjelder et godt og rent inneklima og god dyrehelse, fortsetter hun og trekker blant annet fram følgende:

  • All torv som pakkes ved Degernes Torvstrøfabrikk er støvredusert.
  • Torv tar opp ammoniakkutslipp som er skadelig for luftveiene både hos dyr og mennesker.
  • Torv har lav pH som reduserer bakteriefloraen. Det betyr mindre infeksjonssykdommer hos dyra. Et klart utslag er mindre magesyke hos alle dyrearter.
  • Mindre fluer.
  • Mindre benskader hos storfe.
  • Mindre halebiting og leddbetennelse hos gris.
  • Torv kan lett kjøres i spredemaskiner.
  • Torvas etterbruk har stor gjødselverdi, og fordi den holder så godt på fuktigheten gir «torvgjødsel» lite avrenning.

Lavere veterinærutgifter

– Mange av våre kunder forteller at bedre dyrehelse har ført til at de har fått mye lavere veterinærutgifter. Torv bidrar også til mindre energibehov i fjørfehus fordi den raskt sørger for riktig luftfuktighet. Når de tar hensyn til alt fra a til å, ser mange torv som det totaløkonomisk mest lønnsomme strømiddelet, sier Halvorsen.

Hun forteller også om bønder med allergier som har kunnet fortsette med husdyrhold når de har gått over til torvstrø.

Halvorsen understreker at torvas egenskaper som strø er forskningsmessig dokumentert, og viser blant annet til at Norges miljø og biovitenskapelige universitetet (NMBU) i 2005 tok kontakt med fabrikken med tanke på å få økt fokus på torvstrø med bakgrunn i forsøk i Finland. Her brukes torv i 90-95 prosent av fjørfeholdet.

Lange strø-tradisjoner

Degernes har levert torvstrø til norske bønder helt siden 1940-tallet. I 2005 ble det investert i et topp moderne produksjonslokale, og i 2009 og 2012 ble den tradisjonsrike familiebedriften overdratt til Felleskjøpet.

Degernes leverer torvstrø over hele landet. Standardvarianten av strøet pakkes i tre ballestørrelser: 200 liter, vel én kubikkmeter som gir tre kubikkmeter løsmasse og ca. 2,5 kubikkmeter som gir seks kubikkmeter løsmasse. Torvstrø kan også leveres løst i bulk. Strøet kan leveres i forskjellige fraksjoner og siktegrad. Særlig til fjørfe ønskes litt grovere struktur. Degernes produserer også såkalt hakkeblokk (torvklump) som er velegnet til å aktivisere fjørfe og gris.

Produksjonsleder Robert Mosen og Brit Halvorsen ved produksjonslinja i de moderne fabrikklokalene som ble tatt i bruk i 2005. 200 liters ballene med torvstrø er hendige og enkle og håndtere, konstaterer Brit Halvorsen. Foto: Håvard Simonsen