15.08.2022 | Anne Line Dørum

Valg av type sortiment gjøres enten etter krav fra eggpakkeri eller etter ønsket farge på plommen. Begge sortimentene inneholder blandinger som brukes etter alder og produksjon til verpehønene.

Oversikt over de standardblandingene vi tilbyr i dag:

 

Fknr

Varenavn

Beskrivelse

11060

Kromat Verp 1

Brukes fra 2 % verping og frem til 45 ukers alder. Stimulerer til god eggvektsutvikling og tilvekst den første perioden

11086

Kromat Verp 1 S

Brukes fra 45 ukers alder. Inneholder ekstra kalsium for å ta vare på skallkvaliteten i siste del av innsettet

11004

Kromat Verp 2

Kan brukes fra 2 % verping. Brukes hvis du ønsker en moderat utvikling av eggvekten. Kan brukes hvis eggvekten utvikler seg formidabelt ved bruk av Verp 1.

11073

Kromat Verp 2 S

Brukes fra 45 uker hvis du har brukt Verp 2 i første del av verpingen. Eller etter Verp 1 S, hvis fôropptaket er høyt over 115 gram og eggvekt er over 64 gram.

11027

Kromat Verp 3 S

Brukes på slutten av innsettet hvis fôropptaket er over 115 gram og eggvekt 65 gram eller mer.

11155

Kromat Verp Supergul 1

Brukes fra 2 % verping og frem til 45 ukers alder. Stimulerer til god eggvektsutvikling og tilvekst den første perioden

11157

Kromat Verp Supergul 1S

Brukes fra 45 ukers alder. Inneholder ekstra kalsium for å ta vare på skallkvaliteten i siste del av innsettet

11200

Kromat Verp Supergul 2

Kan brukes fra 2 % verping. Brukes hvis du ønsker en moderat utvikling av eggvekten. Kan brukes hvis eggvekten utvikler seg formidabelt ved bruk av Verp 1.

11159

Kromat Verp Supergul 2S

13Brukes fra 45 uker hvis du har brukt Verp 2 i første del av verpingen. Eller etter Verp 1 S, hvis fôropptaket er høyt over 115 gram og eggvekt er over 64 gram.

11161

Kromat Verp Supergul 3S

Brukes på slutten av innsettet hvis fôropptaket er over 115 gram og eggvekt 65 gram eller mer.

10995

Kromat Verp Opp

Tiltaksfôr ved lavt fôropptak i oppverpingsperioden.