20.11.2020 | Anne Line Dørum, fagsjef verpehøns, Felleskjøpet Agri

Kromat Verpetrivsel vil gi økt trivsel og velferden bedres. Resultatet er at produksjonen vil gå så det suser. Bruk av Kromat Verpetrivsel har gitt reduserte fôrkostnader og økt inntjening for bonden.


Kromat Verpetrivsel – to sortiment – flere muligheter

Det vil fra nå av bli produsert to sortiment av Kromat Verpetrivsel fra Kambo. Det betyr at flere vil få mulighet til å prøve denne unike strukturen. Kromat Verpetrivsel SG (Supergul) gir en plommefarge på 13 og mer. Kromat Verpetrivsel brukes hele produksjonsperioden fra første til siste produserte egg:

Plommefarge 10

Plommefarge 13

Bruksanvisning

Varenavn

FKnr

Varenavn

FKnr

Kromat Verpetrivsel Opp

11163

Kromat Verpetrivsel SG Opp

11181

Brukes fra 2 % verping og frem til avtagende eggmasseproduksjon.

Kromat Verpetrivsel 1

11146

Kromat Verpetrivsel SG 1

11179

Brukes fra 2 % verping hvis fôropptak er på plass, eller etter bruk av Verpetrivsel Opp og frem til 42 ukers alder.

Kromat Verpetrivsel 1S

11148

Kromat Verpetrivsel SG 1S

11177

Brukes fra 45 ukers alder når hønene trenger en litt annen sammensetning av mineraler til eggleggingen.

Kromat Verpetrivsel 2 S

11150

Kromat Verpetrivsel SG 2S

11175

Brukes fra 60 ukers alder, når eggmassen er avtagende, fôrforbruket høyt, og eggvekten over 64 gr.

Nebbfull av næringsstoffer

Den unike strukturen på Kromat Verpetrivsel gir høna mulighet til å få i seg alt hun trenger i hver nebbfull. Verpetrivsel gir roligere eteatferd, noe som resulterer i mindre stress. Redusert stress og lengere etetid har en positiv effekt på fjørdrakt, samtidig som partikkelstørrelsen tilfredsstiller hakke- og søkeatferd.

Sparte kostnader

Redusert stress vil føre til god utnyttelse av næringsstoffer i fôret. I feltforsøk har vi vist at det brukes færre kg fôr pr kg egg, og at fôrkostnadene reduseres med opptil 40 000 kr. En kan forvente seg moderate eggevekter som vil føre til mindre belastning på høna. Den gode strukturen er tilpasset hønas behov, og bidrar til bedre utnyttelse av næringsstoffer. Skallkvaliteten vil opprettholdes stabilt gjennom innsettet og føre til en bedre A-eggprosent.

Skryt fra anerkjente samarbeidspartnere

Verpetrivsel sin unike struktur er produsert på bakgrunn av informasjon og hjelp av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Høner er sensitive på endringer i fôrstruktur, og vi kan dokumentere at Verpetrivsel som leveres fra Kambo er lik fra gang til gang. Dette gir god forutsigbarhet og trygghet for høna og bonden.

Et suverent valg

Kromat Verpetrivsel er bra for både bonden og høna. Bonden sparer fôrkostnader og høna trives bedre enn noen gang.