06.07.2016 | Åse Marte Langrud, Fagkonsulent fjørfe

Det er lurt å ta en sjekkrunde i huset

Når skallkvaliteten reduseres umiddelbart er det lurt å ta en runde i huset. Sjekk innredning og de fasilitetene som bringer eggene fra verpekasse og frem til pakking. Man må sikre at det ikke er mekaniske årsaker som påfører skader. Utstyr som blir brukt kontinuerlig trenger service med jevne mellomrom for å beholde kvaliteten. Det blir i mange tilfeller satt inn store ressurser og innsats i å undersøke næringsinnhold og ingredienser når det egentlige problemet er defekt utstyr.

Ta også hensyn til flokkens helsetilstand

Flokkens helsetilstand er noe man må ta hensyn til hvis skallkvaliteten avtar. Sykdom og betennelser kan komme brått på og det trenger ikke alltid å være en forklaring til hvorfor helsetilstanden svekkes. Sykdommer og betennelser kan forstyrre kalsiumomsetningen og dermed gi redusert produksjon. Likeledes vil nedsatt tarmhelse eller stress hindre kalsiumomsetningen. Kontakt besetningsveterinæren og få rask hjelp.

Sjekk deretter muligheten for feil ernæring

Når man har gått igjennom og analysert de to første punktene over kan man begynne å tenke på muligheten for at feil ernæring er årsaken til dårlig skallkvalitet.

Ernæringsmessige faktorer

Ernæringsmessige faktorer kan føre til at eggene som legges får et tynt eggeskall. Det lønner seg også å huske at kalkstein ikke alltid bare er kalsiumkarbonat. Kalkstein, en billig kilde til kalsium (i form av kalsiumkarbonat), kan variere i sin kalsiumkonsentrasjon. AgriKrås er foretrukket for sin overlegne kvalitet med tanke på oppholdstid i krås og utvikling av kråsmuskulatur. God kråsmuskulatur bidrar til at fôret får en lengre oppholdstid og dermed utnyttes bedre i tarmsystemet.

Huskeliste:

  1. Ta en gjennomgang av innredning og de mekaniske funksjonene; observer og lytt til slag og dunk. (Felleskjøpet I-mek kan tilby gjennomgang med elektronisk egg for nøyaktige målinger).

  2. Vurder helsetilstanden til hønene; sykdom og stress, betennelser kan gi nedsatt produksjon og kvalitet (ta eventuelt kontakt med veterinær).

  3. AgriKrås (grovkalk) kan raskt rette problemene forårsaket av fôring hvor kalk blir for fin, spesielt hos høner som er over 40 ukers alder. Vi anbefaler ofte å begynne med AgriKrås fra 27 ukers alder. Først og fremst som sysselsetting frem til 40-ukers alder og deretter som et tilskudd. AgriKrås er foretrukket for sin kvalitet og langvarig kalsium tildeling, aktiviserende og fungerer også som kråsstein ved jevnlig tildeling.

  4. I slutten av innsettet har ikke de eldre hønene like god absorpsjon av kalsium, men å tilsette en svak mengde organisk syre i drikkevannet kan øke absorpsjonen (f.eks. Cid2000 med blanding på 0,004 %).

  5. Høner trenger tilgang på kalsium etter andre fôring for å sikre maksimal og kontinuerlig kalsiumtilgang ved skallavleiring, spesielt på ettermiddag/natt da skallkjertelen jobber mest.

  6. Til slutt må vi huske på at eggestørrelse og eggeskallets styrke er sterkt korrelert: jo større egg; jo tynnere eggeskall.

    Dette er fordi ei frisk verpehøne bruker i snitt kun 2 gram kalsium per egg, ikke mer, ikke mindre, uansett hvilken størrelse egget har. Disse to grammene må være spredt over en større flate etter hvert som egg størrelsen øker med hønas alder. Noen foretrekker ekstra store egg, og da kommer de fleste utfordringene og spørsmål om eggeskallets styrke.

Kilde: Mavromichalis, I. 2016, www.wattagnet.com

Denne artikkelen er basert på informasjon fra den anerkjente ernæringseksperten Ioannis Mavromichalis. Den publiserte informasjonen finner vi på wattagnet.com. Her finnes en rekke artikler skrevet av verdens beste ernæringseksperter med bred erfaring ute hos produsenter.