Hurtigmatkjeden McDonalds er engasjert i sporbarheten av deres produkter og stiller helt spesifikke krav til hvordan deres råvarer skal produseres. Dette innebærer blant annet egne krav til fôret som kyllinger som produseres for McDonalds skal spise. Vi har kalt disse blandingene for McKylling for at de skal være lett gjenkjennelig for de som skal produsere for McDonalds.

Fasefôring 

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra marked om et ønske om tilpasset fôrprogram også for McDonalds innsett, har Felleskjøpet utvidet McKylling sortimentet med en høg variant. KROMAT  McKylling 2 høg u/k er optimert for en høyere tilvekst og lavere fôrforbruk slik at ønsket slaktevekt kan oppnås på kortere tid. I vårt standardsortiment til slaktekylling har vi god erfaring med bruk av fasefôring. I korthet går dette ut på å bruke et vekstfôr med noe høyere konsentrasjon etter startfôret før en går over på et vekstfôr med lavere konsentrasjon. Denne fôringsstrategien gir hver produsent muligheten til å styre farten mot ønsket slaktevekt. Ved å bruke KROMAT McKylling 2 høg i større eller mindre mengde etter KROMAT McKylling 1 u/k, har vi nå mulighet til å gjøre det samme i McDonald innsett.

Endrer navn

Tidligere KROMAT McKylling 2 u/k endrer nå navn til KROMAT McKylling 2 låg u/k. Denne varianten er uendret med tanke på næringsinnhold. Navneendringen skyldes kun at det skal være enkelt å forstå forskjellen mellom en høg og en låg variant.

KROMAT McKylling  u/k sortimentet består nå av;

KROMAT McKylling 1 u/k varenummer 11287

KROMAT McKylling 2 høg u/k varenummer 11283

KROMAT McKylling 2 låg u/k varenummer 11288

Fôrprogram

Vi ønsker at bruken av sortimentet skal være et samarbeid mellom produsent og fagkonsulent. Foruten innsettets lengde, vil «husets» historikk med tanke på resultater og økonomi og produsentens ambisjoner være med på å bestemme hvor stor mengde KROMAT McKylling 2 høg u/k som skal inngå i fôrprogrammet. I hus hvor narasinfritt fôr skal brukes for første gang, er anbefalingen at det kun benyttes KROMAT McKylling 2 låg u/k. Årsaken til dette er at et mer konsentrert fôr kan gi utfordringer med miljøet i huset og det er viktig at produsenten får erfaring med bruk av narasinfritt fôr i sitt hus. Hvis første innsett er uproblematisk, vil det være aktuelt å bruke KROMAT McKylling 2 høg u/k. Et eksempel på bruk av sortimentet vil være;

KROMAT McKylling 1u/k 400-500 g

KROMAT McKylling 2 høg u/k 400-600 g

KROMAT McKylling 2 låg u/k ut innsettet

Etter hvert som alle innsett skal over på narasinfritt fôr, vil KROMAT McKylling sortimentet kun bestå av u/k varianter. Ved behov for å bruke narasin i fôret etter samråd fra slakteriets veterinærer, vil KROMAT Kylling 2 låg m/k være tilgjengelig.

Økonomi 

Et McDonald innsett er god økonomi for produsenten. Ved å bruke KROMAT McKylling 2 høg u/k i et fasefôringsprogram vil vekstpotensialet til kyllingen kunne tas ut også i innsett av kortere lengde.

Ta kontakt med din fagkonsulent for spørsmål angående bruk av KROMAT-sortimentet.