12.10.2020 | Hanne Christine Øverli, produktsjef svin fjørfe FKA og Franciska Steinhoff, produktutvikler fjørfefôr FKF

Det er tatt i bruk enda bedre beregningsmetoder for råvarer og nye råvarer. For deg betyr dette friskere dyr, bedre målvekter og lavere fôrforbruk.

Nyheter

Kromat Kylling for dine mål og ønsker

For å gjøre det enkelt for deg som produsent å velge riktig Kromat kraftfôr til din produksjon har vi laget et fôrprogram som er delt inn i faser etter kyllingens livsløp. Kraftfôret er tilpasset disse fasene med tanke på å dekke kyllingens behov for energi og næringsstoffer. Et bedre tilpasset fôr gir muligheter for å hente ut potensialet som ligger i kyllingen uten å belaste dyr, miljø og lommebok unødig. I tillegg har vi delt sortimentet i standard-, økonomi- og tiltaksblandinger. Dette gir deg mulighet til å tilpasse fôringen både etter kyllingens behov og etter dine mål og ambisjoner.

For å dekke alle behov, har vi utviklet et nytt fôr, Kromat Kylling 3 Høg som skal gi god tilvekst og lavt fôrforbruk i sluttfasen av kyllingens liv. For å tydeliggjøre Kromat Kylling 3 Enkels bruksområde som sluttfôr, har denne endret navn fra Kromat Kylling 2 Enkel.

Kromat Kylling 2 Høg har gjennomgått en større forbedring i næringsinnhold for å svare bedre på markedets behov og ønsker. Og for å forenkle, har Kromat Kylling 1 Høg, byttet navn til Kromat Kylling 1. Kromat Kylling Prestart tas ut av sortimentet da Kromat Kylling 1 skal dekke alle behov hos spekyllingen og hele startfasen.

Bedre helse med Kromat Kylling 1 og Kromat Kylling 2 Tarmhelse

Vi synes at alle kyllinger trenger en god start uavhengig av hvilket fôrprogram en velger senere. Vi har derfor valgt å forbedre startfôret vårt etter den nyeste kunnskapen om tilrettelegging av god tarmhelse gjennom fôrsammensetning. Dette bidrar til bedret immunforsvar, sunn sammensetning av de gode bakterier i tarmen, mindre tarmbetennelser, økt fordøyelighet av næringsstoffer i fôret og til sammen friskere kyllinger.

Det nye startfôret ble testet både i vårt forsøkshus og i et større feltforsøk sammen med Kromat Kylling 2 Tarmhelse som vekstfôr. Resultatet viste tydelig bedre tilvekst og fôrutnyttelse sammenlignet med et fôr som er tilsvarende i næringsinnholdet. Dette tyder på at fordøyelsessystemet til kyllingen fungerer bedre og de er i stand til å utnytte næringsstoffene i fôret mer effektivt når fôret gir en best mulig tarmflora. Forsøkene viste også at Kromat Kylling 1 sammen med Kromat Kylling 2 Tarmhelse ga bedre resultater og fravær av tarmbetennelser i flere besetninger der tarmbetennelse er en utfordring.

De ulike Kromat-blandingene i fôrprogrammet

Kromat Kylling 1 (FK nr 11294) Nytt navn!

Startfôr til slaktekylling fra 0 til 10(7*) dagers alder. Våre anbefalinger er opp til 350 g/kylling. Denne blandingen gir slaktekyllingen den beste starten med et balansert innhold av protein og energi. Inneholder tilsetninger som bidrar til god tarmhelse og utvikling av et godt immunsystem, indre organer og et sterkt skjelett.

*Du kan redusere mengden startfôr hvis du bruker Kromat Kylling 2 Høg som vekstfôr til ca 200 g/kylling og gi til ca 7 dagers alder.


Kromat Kylling 2 Høg (FK nr 11290) Forbedret sammensetning!

Vekstfôr til slaktekylling som kan brukes fra 8 til 10 dagers alder og frem til 23 dagers alder. Vi anbefaler å gå over til et sluttfôr for å optimalisere økonomien etter 23 dager. Vårt mest konsentrerte fôr som gir høy tilvekst og lavt fôrforbruk. Blandingen er spesielt tilpasset behovet i kyllingens tidlige vekstfase der behovet for protein er høyt. Kraftfôrblandingen har et utvalg tilsetninger for bedre fôrutnyttelse og god tarmhelse.

Kromat Kylling 2 Låg (FK nr 11292) Forbedret næringsinnhold!

Vekstfôr til slaktekylling fra 11 til 23 dagers alder. Kan brukes som eneste vekstfôr og frem til slakt eller kombineres med sluttfôr. Blandingen har et moderat innhold av energi og protein for god fôrutnyttelse og en noe svakere tilvekst.


Kromat Kylling 2 Tarmhelse (FK nr 11268) Forbedret sammensetning!

Vekstfôr til slaktekylling fra 11 til 23 dagers alder. Kan brukes som eneste vekstfôr og frem til slakt eller det kan skiftes til et sluttfôr i sluttfôrfasen. Blandingen har et moderat innhold av energi og protein for god fôrutnyttelse og god tilvekst. Inneholder de samme tilsetningene som i Kromat Kylling 1 som bidrar til god helse, godt immunsystem og god fôrutnyttelse. Anbefales brukt der det ønskes tiltak mot tarmbetennelser og andre helseutfordringer hos slaktekyllingen.

Kromat Kylling 3 Høg (FK nr 11258) NYHET!

Sluttfôr til slaktekylling fra ca 24 dagers alder og frem til slakt. Et fôr med et høyt innhold av energi og et moderat innhold av protein - akkurat det kyllingen trenger i siste fase i livet. Det høye energinivået bidrar til et lavt fôropptak og god tilvekst frem mot slutten. Kan brukes som sluttfôr etter alle vekstfôr. Bør ikke brukes som vekstfôr i kyllingens tidlige vekstfase.

Kromat Kylling 3 Enkel (FK nr 11322) Nytt navn!

Vårt rimeligste alternativ! Kromat Kylling 3 Enkel er et sluttfôr som brukes fra ca 24 dagers alder og frem til slakt. Blandingen er lav på energi og protein, noe som kan gi et høyere fôrforbruk. Blandingen kan også brukes for å bremse for høy tilvekst mot slutten av innsettet. Blandingen har et høyt innhold av fiber, noe som bidrar til god tarmfunksjon. Inneholder ikke animalsk fett og kan derfor brukes til McDonalds produksjon.


Alle endringer og justeringer er også gjort i sortimentet tilpasset McDonalds produksjon, Kromat Mc-Kylling.

Ved å kombinere ulike vekst- og sluttfôr kan du tilpasse fôringen til dine dyr, ditt hus og dine mål. Vi har utarbeidet en ny fôrveileder for dette nye kraftfôrsortimentet til Ross 308 som du kan laste ned her.