29.06.2022 | Kari Ljøkjel

Regelverket endres

Nytt økologisk regelverk tredde i kraft ved nyttårsskiftet i EU, og fra 25. juni gjelder dette Norge også. Det nye regelverket innebærer at kravet til økologiske råvarer økes fra 95% til 100% i fôr til voksne dyr, mens det for unge dyr fortsatt godkjennes 5% konvensjonelle proteinråvarer i blandingene. For unge dyr vil kravet om 100% økologiske råvarer komme i 2025. Definisjonen av unge dyr er satt fram til 30 ukers alder, og kravet til 100% økologiske råvarer gjelder derfor fôr til verpehøner.

Nytt økologisk fôrsortiment

Endringene medfører at det økologiske verpefôret og bruksområdene må legges om for at produsentene skal holde seg innenfor regelverket. Felleskjøpet har valgt å legge om sortimentet og å gi de økologiske kraftfôrblandingene nye navn, for å tydeliggjøre bruken. Riktig balanserte blandinger krever tilgang på næringsrike råvarer, som nå begrenses gjennom regelverksendringene og medfører at næringsinnholdet i alle de økologiske reseptene må justeres.

Eggprodusenter som driver økologisk produksjon, må nå skifte fôr ved 30 ukers alder. I tabellen vises det nye økologiske fôrsortimentet og bruksområdene. Fram til 30 uker kan det brukes 5% konvensjonelle proteinråvarer, noe som gjør det enklere å lage balanserte blan-dinger for de unge dyra. Etter 30 uker må økologisk fôr inneholde 100% økologiske råvarer, og fôrskiftet vil gjennomføres når produksjonen er på sitt høyeste. Derfor må næringsinnhold og struktur i blandingene være relativt like for å unngå store endringer og sikre best mulig eggproduksjon på dette tidspunktet.

Blandingene bygger på de tidligere blandingene, men på grunn av de nødvendige justeringene blir sortimentet forenklet, grunnet stor overlapping. Blandingene Natura Verp 2 og Natura Verp 3S utgår.

Utfordringen er mangel på metioninrike råvarer

Den største utfordringen med økologisk kraftfôr til fjørfe er å finne råvarer med høyt innhold av aminosyren metionin. Så lenge vi har lov til å bruke en liten andel konvensjonelt maisgluten og potetprotein, klarer vi å lage relativt konsentrerte og balanserte blandinger for dyr fram til 30 ukers alder. Ved krav om 100% økologiske råvarer er dette mye vanskeligere. Økologisk risprotein er for øyeblikket delvis tilgjengelig og bidrar til løsningen i jakten på økologiske metioninkilder. Det er fortsatt utfordrende å skaffe tilstrekkelige mengder av de ønska økologiske proteinråvarene for 100% økologisk resepter, og derfor må fôrressursene fordeles så godt som mulig.

Mattilsynet

Endelig beskjed om dato for endring av regelverket ventes fra Mattilsynet om kort tid. De produsentene dette gjelder vil få direkte beskjed så snart vi vet. På grunn av råvaretilgangen gjør vi ingen endring før det er nødvendig, men alt ligger klart til å tas i bruk.

Se tabell for nye navn, tilsvarende blandinger og bruk.

Ta kontakt med din salgskonsulent ved spørsmål.imagem557f.png

Tabell Nastura2.png