Gode rutiner for vask og desinfeksjon er forebyggende tiltak som har god effekt.

Det viser at det nytter, og at det i det daglige gjøres en formidabel innsats av Norske fjørfeprodusenter. Hvordan kan vi sørge for at denne trenden fortsetter? Vi tror at et fortsatt fokus på gode rutiner, grundig vask og desinfeksjon er nøkkelen til at vi skal fortsette å lykkes også i fremtiden.

God hygiene gir god lønnsomhet

NORM-VET rapporten forteller videre at det i 2018 er rekordlave 0,4% av de testede kylling flokkene som viser resistens mot tredje generasjons cefalosporiner. Dette er en type antibiotika som regnes som kritisk viktig for mennesker. Det betyr ikke at det å drifte uten Narasin i fôret er problemfritt for produsenten og kyllingen. Tvert imot skaper det for mange en ekstra utfordring i hverdagen. Blant annet i form av oppblussing av velkjente sykdommer som bla. koksidiose og nekrotiserende enteritt (NE), som begge kan bidra til økt dødelighet og redusert tilvekst.

God start på livet

Den nyklekte kyllingen kommer fra et beskyttet og sterilt miljø inne i egget. Dette gjør kyllingen ekstra mottagelig for sykdom de første ukene i livet. Rengjøring og desinfeksjon av huset mellom innsett er med på å senke smittepresset. Dette gir den nyklekte kyllingen den beste starten på livet, og legger slik grunnlaget for et godt innsett og et høyt dekningsbidrag.

Hold på gode rutiner og god systematikk

God planlegging, riktig rekkefølge og nøyaktighet er viktig når huset skal vaskes. Under følger en oversikt som tar deg steg for steg gjennom prosessen. Huk gjerne av når enkeltelementene er gjennomført – da er du sikker på at ingenting utelates.

1. Tenk HMS! 

Det høres kanskje kjedelig ut, men å tenke på sikkerheten før en går i gang lønner seg på lang sikt. Sjekk verneblad på produktene du skal bruke, og sørg for at hansker, briller, hørselsvern er i god stand og fungerer som det skal. Kroniske sykdommer som astma, KOLS og ODTS (Organic dust toxic syndrome) er ingen tjent med. Vi anbefaler også at gavlviftene og ventilasjonsanlegget kjører mens du er i gang med vasken. Da oppnår du at både finstøv og fukt dras vekk fra den som jobber. 

2. Tørrvask

Grundig jobb her sparer både tid og penger. Kjør bort gjødsel og strø, og få ned så mye støv fra kanaler og utstyr som mulig. Løvblåser kan være et hjelpemiddel for å få vekk finstøv (men husk maske!). Bruk god tid på de stedene som ikke kan vaskes med vann senere i vaskeprosessen (el installasjoner) eller som er vanskelige å få tørre (fôrskruer, fôrvekter).

3. Løst utstyr 

Løst utstyr og utstyr som kan demonteres og fjernes bør skrus ned, og tas med til et annet egnet sted for vask. Ved å fjerne dette er det lettere å få husdyrrommet skikkelig rent. Alle steg i denne beskrivelsen gjentas også for det løse utstyret.

4. Bløtlegging

Bruk kaldt vann i rikelige mengder for å bløtgjøre smusset, start med tak, så vegger, innredninger og deretter gulv. Hvor lenge dette steget skal vare vil avhenge av hvor skittent dyrerommet er. Husk høy luftfuktighet slik at smusset ikke tørker inn igjen mens du er i andre enden av huset. Er det veldig varmt kan det være nødvendig å etter skylle med slange hver halvtime.

5. Vask med såpe

Det er en myte at såpe er dyrt; såpe sparer tid, og tid er penger! Vi anbefaler såper som danner gel eller skummer. Det øker kontakttiden mellom såpen og underlaget og lar såpen jobbe mer effektivt. I husdyrrom vil det stort sett lønne seg å benytte alkaliske såper. Biogel eller Biosafe er gode alternativer, da de vil løse opp smusset og kapsle inn fett slik at vannet enklere kan føre smusset med seg ut av huset.

a) Påfør såpen nedenfra og opp, og del veggene opp i røfter. Bruk kaldt vann og skumlanse ved pålegging av såpe. Bruk såpe i anbefalt konsentrasjon og la såpen virke. Jobb stegvis og ikke legg på mer såpe av gangen enn at du rekker å fjerne det før det tørker – tørket såpe kan være vanskelig å få bort. Alle flater skal vaskes.

b) Skyll ovenfra og ned, vannet kan være varmt eller kaldt, men ikke over 60 grader. Temperaturer over 60 grader fører til at proteiner herdes fast i underlaget. Ofte er temperaturer rundt 35-45 grader behagelig å jobbe med. Ved bruk av Biogel er det ikke nødvendig med varmtvann under vaskingen. Vi anbefaler at det brukes rikelige mengder vann – det er vann som vasker! Ikke benytt turbodyser i dyrerom, det skader underlaget og gjør effektiv desinfeksjon vanskelig.

6. Drikkevannsystemer

Rent drikkevann er en forutsetning for å lykkes i å holde dyra friske. Rør i varme og fuktige fjørfehus gir gunstig grobunn for bakterier og dannelse av biofilm. Begynn med å skylle gjennom drikkevannssystemene, og følg deretter opp med desinfeksjon med CID 2000. Desinfiser ved å stille inn Dosatron på 2% og kjør blandingen gjennom systemet til du kjenner at det lukter syre i enden av strengen. La løsningen virke i 4-6 timer før du skyller gjennom systemet med rikelige mengder vann. Er rekkene svært skitne er en bøtte i enden et godt tips, slik at du får samlet opp det skitne vannet. I noen tilfeller vil det være nødvendig å gjenta prosessen. Vannet som kommer ut til slutt skal ikke ha partikler i seg.

7. Vedlikehold

Etter at tørr- og våtvasken er unnagjort er det lurt å gå over huset. Er det utstyr som bør byttes ut? Er det skader eller rifter i underlag og vegger? Rent og helt utstyr og glatte, rene vegger legger grunnlaget for en effektiv desinfeksjonsprosess.

8. Opptørking

La huset tørke før du går videre på neste steg. Begynner du desinfeksjon mens det fortsatt er vann på gulv og vegger vil du fortynne desinfeksjonsmiddelet ytterligere, og hindre at det kommer i direkte kontakt med underlaget.

9. Desinfeksjon

Bruk skumlegging med høyttrykksspyler og skumlanse for påføring av desinfeksjonsmiddel, slik som med såpeleggingen. Det blir da enkelt å se hvor du har vært, og at du er sikker på at alle flater dekkes. Virocid og Neopredisan er gode, utprøvde alternativer til desinfeksjon i fjørfehus. Neopredisan er et spesialmiddel mot koksidier. Avhengig av problematikken i den enkelte besetning benyttes det hver eller annenhver gang til desinfeksjon av gulv og utstyr, og ca. 1 meter opp på veggen. Tak og resterende del av vegger desinfiseres alltid på samme måte med Virocid. Her er rekkefølgen motsatt av såpevasken – begynn med tak, ta deretter vegger, utstyr og til slutt gulv. Skyll av drikkenipler, men ellers skal Virocid få lov til å tørke. Som et alternativ, eller tillegg, til skumlegging kan tåkedesinfeksjon med Virocid benyttes. Etter desinfeksjon er det viktig at alt som tas inn i huset også er rent. Spesielt viktig er det med gode rutiner for innkjøring av strømateriale.

10. Utearealer og sluser

Dette er også en del av husdyrrommet. Særlig plattingen er et viktig område å holde rent og ordentlig. Igjen er vask med Biosafe og desinfeksjon med Virocid et godt alternativ. Ryddige og rene sluser gjør det lettere å bruke dem riktig for alle som skal inn og ut av besetningen.

11. Tomtid

Et viktig punkt! Jo lenger huset kan stå tomt før neste innsett, jo bedre. Det bidrar til å ytterligere senke konsentrasjonen av mikroorganismer. Luftfuktigheten må være under 60 % for å få god effekt. Hold temperaturen oppe i husdyrrommet – da går opptørkingen raskere og du legger grunnlaget for et godt inneklima for neste innsett med dyr. 

God dialog mot rådgivere og besetningens veterinær er lurt og lønnsomt i lengden. De bør også kjenne til renholdsplanen slik at de kan komme med innspill og tips underveis. 

Lykke til – din innsats teller!