Korte opphold mellom innsett krever god planlegging for å få et rent kyllinghus. Start noen dager før dyrene skal leveres med å lage en huskeliste over ting som skal gjøres. Her kan man notere feil som må rettes, vedlikeholdsbehov, og spesielle steder som må vaskes ekstra grundig. God planlegging og riktig utstyr gir mindre tidsforbruk og et bedre resultat.

God hygiene er lønnsomt

Utfasingen av Narasin i kyllingfôret er i mediene ofte omtalt som en positiv endring, men i realiteten er situasjonen mer sammensatt. Velkjente utfordringer som koksidiose og nekrotiserende enteritt (NE), som skyldes koksidier og bakterien Clostridium perfringens. Sistnevnte vises gjerne fra 2-3 ukers alder, og kan gi redusert tilvekst, syke dyr og økt dødelighet.

Mange kyllingbønder kan oppleve økt fôrforbruk og fall i produksjonen. Det er ikke alltid lett å peke på en spesifikk årsak. Rengjøring og desinfeksjon av huset reduserer smittepress og legger grunnlaget for et godt innsett og høyt dekningsbidrag. Det lønner seg å fokusere på hygiene.

HMS med gavlvifte

Riktig rekkefølge på oppgavene er neste skritt. Her kan Felleskjøpet og VESO tilby oversiktlige renholdsplaner til fjørfebønder. Start med utkjøring av strø. Slå gjerne på gavlvifte som trekker støv og lukt vekk fra den som jobber. Gavlvifta kan med fordel også brukes under vaskingen. Grundig mekanisk rengjøring med lastemaskin, skuffe og feiekoster gjør vaskejobben lettere. Husk alltid å bruke støvmaske.

Så er det tid for vask og desinfeksjon. Å desinfisere et kyllinghus uten grundig vask i forkant blir meningsløst. Møkk og skitt «bruker opp» virkestoffene i desinfeksjonsmidlene. Start derfor med en grundig vask. Bruk gjerne vanntemperatur 30-50oC og en høytrykksvasker som gir mye vann (over 18 l/min). Ved vanntemperatur over 60 grader C vil eggehvitestoffer/proteiner koagulere og hindre desinfeksjonsmiddelet å nå frem til kjernen i bakterier og virus som skal drepes.

Jobben blir enklere med såpe

For de som har prøvd å vaske bilen sin uten såpe, er det lett å være enig i at det ikke blir helt rent. Det blir ikke rent uten såpe. Slik er det også i kyllinghuset. Såpe kan påføres med en skuminjektor 2 L som settes på handtaket på høytrykkvaskeren. Fyll konsentrert såpe i beholderen, og juster doseringen slik at det ligner barberskum. Alternativt kan du tilsette såpe med høytrykksvaskerens eget doseringssystem. Da må man bruke en egen skumlanse på pistolhåndtaket for å lage skum. Nødvendig utstyr får du hos Felleskjøpet.

Biogel® er en såpe som gir skum på gel-basis og som henger godt på veggen. Påfør såpe som skum og la virke i 20-30 minutter. Såpe pålagt som skum gir lenger holdetid, trenger bedre inn i skitt og møkk, bløtlegger området og det blir lettere å vaske. Vask deretter av. Det er viktig å vaske før skummet tørker inn. Skal du vaske flater med aluminium, bør du bruke en litt mildere såpe med gode skumegenskaper som kan brukes på alle typer metaller. Ved vask er det også viktig å bruke verneutstyr.

Vi anbefaler å vaske gulvet først. Da drar man ikke med seg skitt overalt. Ta deretter tak, ventilasjonskanaler, vegger, innredning mm. En generell regel er å vaske nedenfra og opp. Dette gjør at man hele tiden ser hvor det er vasket. Når området er vasket, skyller man ovenfra og ned. Husk å vaske alle stede som vifter, veggventiler, gavlvifter og smittesluse. Til sist vaskes golvet grundig. Animalia har laget en film om vaskeprosedyrer som er verdt å se.

Rent drikkevann

Rent vann er en forutsetning for godt resultat. Cid 2000® er et effektivt middel som både rengjør og desinfiserer drikkesystemet. Man doserer enkelt via medisinblanderen. La virke 4-6 timer, skylle deretter gjennom med mye rent vann. Cid 2000® løser opp biofilmen som bakterier beskyttes av. Husk å bevege niplene slik at desinfeksjonsoppløsningen også kommer ned i setet til nippelen. Dette hindrer lekkasje ved å fjerne forurensende partikler rundt pakningen i drikkenippelen. Det kan bidra til tørrere strø, og mindre risiko for tråputeskader. Cid 2000 kan også tilsettes drikkevannet under innsettet i en oppløsning på 0,01 -0,04 %.

Desinfeksjon

Etter vask skal huset desinfiseres. Dette fjerner bakterier, parasitter og virus som er igjen etter vask. Desinfeksjonsmiddelet påføres på samme måte som såpe via høytrykksvaskeren. Det er av stor betydning at man er nøye med å fordele desinfeksjonsmidlet i alle kriker og kroker.

Av erfaring kan det tyde på at det kan lønne seg å bruke Virocid® og Kickstart® vekselvis for å fjerne den generelle bakteriefloraen. Begge er bredspektrede midler med godt dokumentert virkning. (Midlene er for øvrig godkjent av legemiddelverket for bruk i akvakulturanlegg).

Vi har tidligere vært innom NE og koksidiose. Neopredisan® er et anerkjent og velutprøvd desinfeksjonsmiddel som dreper koksidier, clostridier, spolorm og andre bakterier. Vi anbefaler å bruke dette to til fire ganger i året, samt alltid etter probleminnsett. Neopredisan® brukes etter at Virocid®/ Kickstart® har tørket inn, og skal brukes på utstyr, gulv og én meter opp på vegg. Noen desinfeksjonsmidler kan tørke på flater. Sure desinfeksjonsmidler bør imidlertid skylles av på metaller som kan ruste. På aluminium gir sure midler oftest blankere flater.

Ved desinfisering bruk alltid anbefalt verneutstyr som vernemaske, hansker, øyeskjerm etc.

Viktig

Grunnen til at det er så viktig å gjøre en god vaskejobb og deretter desinfisere er at nyklekkede kyllinger kommer fra sterile forhold inne i beskyttende egg og settes i omgivelser med en annen bakterieflora. Bakterier og mikroorganismer som påviker kyllingen skal vokse i takt med kyllingene. Mengden av bakterier og mikroorganismer må være på et lavt nivå fra starten av slik at kyllingen hele tiden takler smittepresset. Det resulterer i sterke og friske individer som kan utnytte fôret maksimalt.

Et rent hus er en forutsetning for et godt innsett.

Kilde: Agronor AS

Kontakt din fagkonsulent dersom du har spørsmål!