14.03.2016 | Hanne Christine Øverli, spesialkonsulent fjørfe og Anne Line Dørum, spesialkonsulent KROMAT

Bruk riktig fôr til riktig tidspunkt

Vårt slaktekyllingsortiment er utarbeidet slik at det kan tilpasses hvert enkelt innsett. De fleste produserer nå med fôr uten narasin. Dette krever nøye planlegging av bruk av fôr. Vi har kraftfôr som ivaretar kyllingen og hjelper den til en god start. Mange faktorer påvirker helsestatusen til kyllingen og hvordan den nyttiggjør seg næringen gjennom innsettet. Ved et godt gjennomtenkt fôrprogram, vil du kunne hente ut potensialet i kyllingen, uten at kostnadene blir for høye.

Sørg for god ventilasjon

Frisk luft må til slik at luftens oksygennivå holdes oppe og at karbondioksidnivået holdes nede. I tillegg må du sørge for riktig temperatur. Kyllingen er kaldblodig de første 8 – 10 dagene i sitt liv. Den klarer ikke å regulere kroppstemperatur selv og er derfor avhengig av gode varmekilder for å være vital. Riktig temperatur og god luft er viktig for at kyllingen skal holde god aktivitet, ta til seg fôr og ha optimal fôrutnyttelse og tilvekst. Enkelte varmekilder produserer også karbondioksid. Ved å ha fokus på varme og ventilasjon vil du gi kyllingen et godt sted å vokse.

Tøm silo og fôrkopper

Kyllingen skal ha fri tilgang på fôr. Vi mener likevel at det er positivt at fôrskålene blir tomme en gang om dagen fra 10 dagers alder. Dette forebygger at gammelt fôr blir liggende igjen og matleie kyllinger.

NB! Det er ikke meningen at fôrkoppene skal stå tomme uten fôr over lengre tid, men at du lar kyllingen spise opp før skålene fylles på nytt. Dette kan gi kyllingen en ekstra piff til å spise igjen.

God lysstyrke

Fjørfe har et godt syn og det er derfor viktig at dyrene har god lysstyrke for å finne frem til mat og vann. Følg mattilsynets regler om antall timer lys og mørke. Aktivitetsnivået hos kyllingen er avhengig av lysstyrken.

Hold kyllingen vital

Aktivitet og trivsel er to viktige parametere for å lykkes med kyllingen. Økt aktivitet stimulerer hjernen og ulike prosesser i kroppen. En aktiv kylling oppnår bedre beinhelse og økt livsglede. En glad og frisk kylling vokser også bedre.  Det å ivareta naturlig atferd som strøbading, hakking og roting i strøet og vagling vil gi både kyllingen og deg en triveligere hverdag.