Det er utrolig viktig at man legger vekt på å beholde en god skallkvalitet igjennom innsettet. Stabil og god skallkvalitet bidrar også på den økonomiske bunnlinja hos den enkelte produsent.

Vi kan ta for oss ei høne på cirka 35 uker når hun er på topp av sin produksjon. For enkelhetens skyld kan vi si at denne verpehøna spiser 100 gram fôr med et innhold på 4 % kalsium. Det vil si at hun i løpet av en dag konsumerer 4000 milligram med kalsium.

Av disse 4000 mg konsumert kalsium vil omtrent 500 mg av dette gå tapt til avføring, siden vil 400 mg gå ut av høna i form av urin. 100 mg vil bidra til å gjenopprette beinreservene. Det vil si at vi sitter igjen med 3000mg som brukes til egget. Av dette vil 2000mg gå til dannelsen av eggskall mens de siste 1000 mg vil gå til plommen og eggehviten.

Skallformasjon

Eggdannelsen begynner med tilvirkningen av plomme og eggehvite. Dette krever mye protein og energi for å lage, og høna har behov for dette tidlig på dagen. Det stilles derfor strenge krav til hvordan fôrets sammensetning er til enhver tid. Senere på dagen starter avleiringen til skall, og dette fortsetter ut til de sene nattetimer. Kalsiumavleiring til skall går sin gang uansett. Det vil si at fôropptak og kalsiumopptak i løpet av dagen vil være avgjørende for hvor mye som skal hentes fra beinreservene for å lage skallet. For eksempel; lavt fôropptak/mangel på fôr i løpet av dagen fører til at mye av kalsium frigjøres fra beinreserve.

Begrenset beinreserve

Tilgjengelig kalsium i beinreservene er antatt å være rundt 1000 mg, men verpehøna kan ikke mobilisere mer enn 100 mg pr dag. Hvis man fôrer uten kalsium eller med lave kalsiumnivåer over en lengre periode vil beinreservene bli tomme og de kan ikke bygge seg opp igjen.

Grove kalsiumpartikler

Kråsen finmaler kalsiumpartikøer og slipper ikke innholdet videre i fordøyelsessytemet før de har en størrelse på under 1 mm. Å tildele kalsium i grov partikkelstørrelse vil først og fremst bidra til at det oppholder seg lengre i kråsen. Det vil si at de grove partiklene avgir kalsium til absorbsjon av skalldannelsen også om natten når skalldannelsen er på sitt mest aktive og etterspørsel av kalsium er på sitt høyeste. For å oppnå dette er grove kalkpartikler et godt alternativ og de har en partikkelstørrelse på opp mot 8 mm. Det som i midlertid er utfordringen med dette er at det kan slite på mekanisk utstyr. Anbefalingene er at grove kalsiumpartikler tildeles som et supplement som hønene kan plukke selv i f.eks strø.

Inspeksjon av eggkvalitet bak stor stabel med egg

Eldre høner

Skallkvaliteten forringes desto eldre høna blir. Dette blir først og fremst forårsaket av at eggene blir større/tyngre utover innsettet. Biologien til høna er slik at hun får ikke til å rekvirere mer enn 2 gram med kalsium til skall uansett størrelse på egget. Det å beholde en stabil eggvekt igjennom innsettet er viktig for god skallkvalitet. Verpehønas skallkjertel, som danner selve skallet på egget, blir mindre effektiv med alderen. På slutten pleier høna å ta noe kalsium fra beina og det bidrar til dårlig skjelett og redusert eggproduksjon. For å opprettholde en god skallkvalitet utover innsettet må fôrets næringsinnhold justeres. Kalsiuminnholdet øker siden kalsiumutnyttelsen går ned med hønas alder. Samtidig reduseres proteinnivået i fôret for å unngå store egg.

Oppsummering

For å sikre maksimal produksjon, lang levetid og ivareta helse og velferd hos ei verpehøne er det av stor betydning at man kan forstå kalsiumomsetningen i verpehøna. Det daglige fôrinntaket skal møte kalsiumbehov i høna, og det kan være utfordrende å tilpasse dette til enhver tid. Det beror på fôropptak, vannkvalitet, alder og syklus til verpehøna. Man må sikre høy kalsiumtilgjengelighet for skalldannelse tidlig. Dette er blitt et viktig moment som man også må ta med seg videre eventuelt ved lengre produksjonsperioder. Det at tilgjengeligheten og omsetning av kalsium blir dårligere desto eldre høna blir er biologiske faktorer som fôr ikke kan gjøre noe med. Men å tilrettelegge for riktig fôring og stimulere til god opptak av kalsium igjennom innsettet kan fôr bidra med.  

Kilde: wattagnet.com