Kyllingens liv starter på dag 0

Etter cirka 21 dagers rugeperiode vil kyllingen ruges ut fra egget. Kyllingens klekkedag er definert som dag 0, mens den er 0 uker gammel, men lever i sin første leveuke. Det er av betydning at klekkevinduet, tidsperioden fra første til siste kylling er klekt, er så kort som mulig. Rask tilgang til mat og vann vil gi god oppstart av kroppens funksjoner og tilvekst.

Overlevelsespakke

En nyklekt kylling er utstyrt med en plommesekk – en slags overlevelsespakke. Denne overlevelsespakken mobiliseres dersom kyllingen ikke finner mat/drikke innen rimelig tid etter klekking.

Rask tilgang til mat og vann er å foretrekke for at kyllingens fordøyelsessystem og funksjoner skal få en optimal start. Nyklekte kyllinger kan ofte ha utfordringer med å få i seg nok vann. Tilgang til rent vann setter i gang fôropptaket, og gir god utvikling av dyrenes evne til å regulere temperatur.

Oppdrettsperiode del 1, 0-6 uker

I kyllingens første ti levedager er den definert som kaldblodig. Det vil si at den trenger hjelp til å holde varmen. Kyllingens egen temperaturregulering er ikke ferdig utviklet før det har gått 10 dager. Tilleggsvarme og soner med ulike temperaturer er viktig for at kyllingen skal finne behagelige plasser å være.

I denne perioden utvikles de proteinrike indre organene seg aller mest slik som hjerte, lever og fordøyelse. Konsentrert fôr og god tilvekst denne perioden er av betydning. Man veier dyr helt fra starten av. I Norge oppdretter vi stort sett i aviar. Det vil si at dyrene er inne i aviaret den første tiden og når dyrene er blitt eldre enn tre uker åpnes aviaret og dyrene får bruke hele dyrerommet.

Man starter som oftest veiingen tidlig i innsettet. Vekt på dyrene sammenlignes med den aktuelle hybridens manual. Vekt ved 6 ukers alder er en milepæl. Den beskriver dyrenes kondisjon og status ved nåværende tidspunkt, og det legger grunnlaget for neste periode av oppdrettet.

Oppdrettsperiode del 2, 6-16 uker

I andre del av oppdrettsperioden er det viktig at dyrene har en jevn tilvekstkurve og at flokken er så jevn i størrelse som mulig. Skjelettrammen og hønas kroppsfasong skal bli godt utviklet i den perioden. Dette er viktig for god produksjonsperiode.

I denne perioden man har anledning til å trene opp spisekapasiteten til hønene. Det vil si at man trener opp kroa og kråsen til å tåle og inneholde mer mat. Årsaken er at ved 16 ukers alder skal hønene flyttes ut til produsent, kroppen skal mobilisere matens næringsstoffer til både kjønnsmodning, tilvekst og utvikling i perioden etter flytting. Da trenger dyra kapasitet til å kunne spise mer enn de gjør i slutten av oppdrettet.

Flytting, 16 ukers alder

Det er vanlig at dyrene kan miste 5-10 % av vekta si når de ankommer produsentens hus. Hvis ikke dyrene får roet seg og tatt igjen tilveksten innen kort tid, vil dette resultere i langsommere oppverping, lavere topproduksjon og lavere eggstørrelse. Det anbefales at flyttingen er gjennomført innen fylte 16 uker (her må man forvente noe variasjon).

Ved flytting rundt 16 ukers alder anbefaler Felleskjøpet at man starter direkte på Kromat Verp Start. Fôret stimulerer kjønnsmodningen og tilfører blant annet en mengde kalsium som bidrar til god utvikling og forberedelse av skallkjertel frem mot egglegging.

Kjønnsmodning

Avhenger av flere faktorer som dyrets vekt, fôrregime og ikke minst lysstimulering. Lysstimulering bør ikke starte før man har ønsket kroppsvekt og fysisk modenhet på plass – med andre ord; vær tålmodig og utsett lysstimuleringen noen dager hvis du ser at flokken ikke er klar.

Verpestart

2-3 uker før det første egget blir lagt vil lever og reproduksjonssystemet vokse og forberede seg på eggproduksjon. I samme periode vil det lagres opp kalsium som skal brukes til å legge det første egget. Verpefôret bør benyttes umiddelbart så fort flokken har oppnådd 2% verping.

Oppverping

Det er av stor betydning at man får en rask og jevn oppverping på dyrene. Det vil si at flokken kommer seg raskt opp i verpeprosent, og at verpeprosenten er på topp etter 2-3 uker etter at første egget er lagt. En langsom og sen oppverping kan tyde på at flokken har ujevn kroppsstørrelse, fått for tidlig lysstimulering og/eller stress i flokken.

Valg av kraftfôr i oppverpingen avhenger litt av hva oppdretter forventer av flokken samt fôropptak inn mot verpestart. De aller fleste velger Kromat Verp Opp til å begynne verpeperioden med. Dette er et høykonsentrert fôr som dekker næringsbehovet ei høne har ved lavt fôropptak.

Ofte ser man at fôropptaket øker i takt med flokkens økende verpeprosent. Erfaringsmessig vil det være lurt å bytte til Kromat Verp 1 når fôropptaket lander på rundt 110 gram. Ved bruk av et for næringskonsentrert kraftfôr som Kromat Verp Opp for lenge, vil dyrene bruke overskuddet til å avleire for mye fett. Fett resulterer i høyere kroppsvekt og et høyere næringsbehov for å opprettholde kroppsvekta, som igjen kan gi et høyere fôropptak.

Stabil verping

Når hønene er rundt 30 uker er vi per definisjon ferdig med oppverpingstiden. Perioden etterpå vil være stabil. Verpeprosenten har nådd sin topp og vil enten fortsette i en fin kurve eller synke noe. Det er også i denne perioden dyrene ofte har nådd ønsket fôropptak.

40 ukers alder

Basert på erfaringer og tilbakemeldinger ser vi at høner fra denne alderen trenger en noe annen sammensetning på fôret enn tidligere. Årsaken er å opprettholde skallkjertelens gode funksjon og skjelettrammens stabilitet.

Skalldannelse krever en del kalsium fra høna og en del kalsium fra bein. Lageret av kalsium i bein trenger å bli oppfylt på raskest og mest effektiv måte. Hvis fordøyelsessystemet og blod/skjelett ikke har kalsium tilgjengelig etter at lagrene er tømt, vil det tære på kalsiumreservene i skjelettet. Denne funksjonen fungerer som et batteri, og med tidens tann blir et batteri dårlig. For å hjelpe på effektiviteten er det av betydning å bruke en kraftfôrblanding som er tilpasset et noe annerledes behov for mineraler.

Felleskjøpet anbefaler derfor bytte til et mer kalsiumrikt fôr ved denne alderen. Felleskjøpet tilbyr verpeblandinger som er beskrevet med «S», som betyr skall og inneholder elementer som skal styrke eggeskallet. Byttet av kraftfôr avhenger selvfølgelig av produksjon og fôropptak i tillegg. Mye tyder på at en del høner øker litt i fôropptak etter denne alderen, og det er derfor viktig at man velger kraftfôr som er tilpasset et høyere fôropptak.

Fra 45 ukers alder

Vi definerer disse hønene som voksne, og i de aller fleste tilfeller går innsettene sin gang med greie resultater. Grunnlaget er lagt i ukene før og aller helst skal dette gå av seg selv. Men likevel kan man oppleve utfordringer med flokkene. De kan oppleve stress, ekstreme temperaturer, sykdom (virus/bakterier) eller tekniske utfordringer i huset. Det finnes ingen fasitsvar for hvordan en flokk kan reagere på eventuelle ting.

Bredde gir valgmuligheter

Felleskjøpet tilbyr flere blandinger innenfor et sortiment som er tilpasset aktuell produksjon og fôropptak for ulike tidspunkt i hønas liv. Dette er for å legge til rette og omfavne alle variasjoner av produksjonsutfall en verpehønsflokk kan ha. Valgmulighetene gjør at man enklere kan komme økonomisk gunstig ut av det hvis man f. eks. sliter med høyt fôropptak, men lav eggproduksjon.

FAKTA

Felleskjøpets kraftfôrsortiment for verpehøner

 • De ulike verpesortimentene er tydeligere differensiert på plommefarge. Næringsinnholdet vil fortsatt være likt. Det vil si at Kromat Verp 1 og Verp Gul 1 og Verp Supergul 1 har likt næringsinnhold, men ulik plommefarge. Det vil gjøre det enklere å velge kraftfôr basert på eggpakkerienes ønsker om plommefarge.
 • Kromat Verp; standardsortiment som består av blandinger som dekker ethvert behov uansett utgangspunkt for flokken. Gir en plommefarge 9-10.
 • Kromat Verp Gul; består av samme antall type blandinger som standardsortiment. Imøtekommer kravet om en mellomgul farge på plommen, tilsvarende cirka 11.
 • Kromat Verp Supergul; imøtekommer ønsket om en plommefarge sterkere enn 13.
 • Plommefargen påvirker råvareprisene på fôret og således også kraftfôrprisen. Det er derfor god økonomi i å velge den løsningen som dekker behovet for rett plommefarge for den enkelte produksjon.

FAKTA

Ved optimering av fôr

 • Felleskjøpet vektlegger differensiering på fôropptak ved sammensetting av fôr.
 • Erfaringer viser at hønenes fôropptak øker gjennom innsettet. Det betyr at dersom de spiser mye av et konsentrert fôr vil det gi overskudd av næringsstoffer.
 • Det koster høna mye å omsette de ekstra næringsstoffene og de blir som regel omdannet til fett.
 • Det er leveren som omsetter næringsstoffer og bestemmer hva disse skal brukes til.
 • Overfôring av f. eks. protein vil være negativt for høna da hun ikke får brukt alle næringsstoffene til å produsere egg, men må i tillegg behandle overskuddet
 • Balansert diett ut fra fôropptak og produksjonsresultater er svært viktig. Fôrbytte på rett tidspunkt vil ha stor nytte.

 

Dersom du har spørsmål om kraftfôr og fôring, ta kontakt med din lokale fagkonsulent.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 1 2019