20.07.2018 | Felleskjøpet

Hesten er et beitedyr

I sitt naturlige element beiter hesten selektivt og søker etter planter og urter som dekker og balanserer behovet for de ulike næringsstoffene. En hest som får beite fritt vil ta opp fiberrike vekster. Hestens fordøyelsessystem er derfor blitt utviklet til å fordøye store mengder fiber, og har en begrenset evne til å fordøye stivelse. Moderne hestehold fratar hesten muligheten til selektiv beiting, noe som gir spesielle utfordringer ved komposisjon og tildeling av fôr til hest. Hesten bør derfor alltid få tilført minst halvparten av energien den behøver fra grovfôret. Et stort grovfôropptak er bare positivt med tanke på hestens helse. Pass da på å redusere kraftfôrtildelingen tilsvarende, og om nødvendig øk vitamin- og mineraltilførselen.

Strenge krav til innhold og kvalitet 

I Champion er det satt spesielle krav til innholdet og kvaliteten på næringsstoffene. Jordsmonnet i Norge er fattig på flere viktige mineraler sammenlignet med andre land i Europa. Dette betyr at hestene får lite av disse mineralene av grovfôr alene. Mineraltilsetningen i Champion er nøye tilpasset mineralinnholdet i norsk grovfôr. Championteamet følger med på sesongvariasjoner i norsk grovfôr, og sørger for at mineralinnholdet i kraftfôret er tilpasset dette. I Champion er det dessuten valgt en bred sammensetning av kjente kornarter og vegetabilske proteinråvarer for å kompensere for grovfôrets reduserte artsmangfold. Hester som yter maksimalt i både daglig trening og konkurranser kan i perioder få appetittsvikt og forstyrrelser i fordøyelsessystemet. Dette påvirker direkte omsetning av protein til muskelbygging og hindrer effektiv energiomsetning. Forstyrrelser i fordøyelsessystemet vil i enda større grad redusere opptak av mineraler og forstyrre produksjon og opptak av vitaminer. Under slike forhold er det viktig at hestens vitamin- og mineralbehov blir dekket.

Naturidentiske aktive ingredienser 

Eteriske (flyktige) oljer fra urter har vært kjent for sin positive virkning innenfor humanernæringen i mange tusen år. Urter og krydder gir maten bedre smak og øker dermed appetitten. Champion inneholder eteriske oljer (CRINA Horse®) som gir en unik smakelighet. Forskning bekrefter også gunstig effekt på hestens fordøyelse, blant annet ved å fremme enzymproduksjonen, og dermed også gi en bedre utnyttelse av fôret. Eteriske oljer som benyttes i Champion, er testet på hester i trening ved NMBU, Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet. Det ble funnet at tilsetning av CRINA Horse® i fôret gir positive utslag på fordøyelsen. Fordøyeligheten av fiber forbedres, og faren for at pH-verdien i blind- og tykktarm blir uheldig lav etter større måltider reduseres.