10.07.2018 | Idun Rosenfeld, fagsjef hest

Slik situasjonen ser ut i begynnelsen av juli melder mange produsenter om at også andreslåtten kommer til å bli dårlig, da graset ikke har fått nok vann til å buske seg. Beiter har tørket ut, og mange hester må fôres med høy på beitet. Mange er bekymret for hvordan de skal skaffe nok grovfôr til dyra sine i vinter dersom ikke det kommer nok regn slik at veksten kan komme skikkelig i gang igjen.

Vi har samlet noen tips og råd om grovfôr til hest, les mer om hva fôringsanbefalingene går ut på i et ekstremår slik som det vi er inne i nå: