Ikke vent!

Det første rådet er å snarest mulig beregne hvor mye grovfôr du som et minimum trenger for å rekke til juni 2019. Råd om minimumsmengder finner du her: (link til artikkel om «Begrenset grovfôr»). Det aller beste er selvsagt om man har en grovfôrprodusent eller -importør som man har en varig avtale med, altså at man handler grovfôr fra samme sted over mange sesonger. De fleste produsenter vil prioritere kunder de har et samarbeid med fra før.

Dersom din faste leverandør ikke kan hjelpe deg er det mulig å kontakte noen av de større importørene og forhøre deg om det skulle være mer igjen av deres fôr.

Andreslåtten

Per juli 2018 er det enda ikke mulig å si med sikkerhet hvor stor andreslåtten blir, selv om vi vet at den blir mindre enn normalt. Det er mulig å sette seg på liste hos produsenter for å bli kontaktet dersom det blir mer av andre- og eventuelt tredjeslåtten enn fryktet. De fleste produsenter vil vegre seg mot å holde av mer enn de er 100 % sikre på at de har tilgang til, og det kan bli positive overraskelser dersom volumene blir større enn fryktet.

Importere selv?

Landbruks- og matdepartementet har forsøkt å hjelpe til med fôrkrisen ved å fjerne tollen som vanligvis tilkommer på importert høy. Du kan lese mer om tiltakene Landbruks- og Matdepartementet har kommet med her

Det er likevel slik at våre naboland er minst like hardt rammet av tørken som Norge, og det er svært små volum med høy tilgjengelig for eksport fra Sverige og Danmark.

Dersom du vurderer å importere grovfôr fra andre land enn de Nordiske landene bør du være klar over risikoen ved slik import. Norden er fri for en rekke sykdommer som kan spres med fôr, og som importør bærer du et stort ansvar for å ikke få slike sykdommer med på lasset. Vi oppfordrer derfor alle som ønsker å importere fôr om å være spesielt nøye med kontroll for smittsomme sykdommer. Mattilsynets regler for grovfôrimport er beskrevet her

Fôre med halm

I normalår blir mye av halmen som blir til overs etter kornproduksjon hakket opp og pløyd ned. Dette vanskelige året har alle landets kornprodusenter blitt oppfordret til å pakke så mye som mulig av halmen sin enten som tørr halm eller ammoniakkbehandle den. 

Hva koster grovfôr i vinter?

Grovfôrprodusentene har nesten like store utgifter til produksjon i år som i gode år, og i tillegg er de stort sett avhengig av inntekt fra grovfôrsalg som sitt levebrød. Når mengdene fôr går ned vil prisene derfor gå opp. Man kan ikke forvente å få fôr til samme pris som man pleier selv om man har en fast produsent man får grovfôr fra. Prisen på grovfôr vil også variere mellom ulike områder av landet, avhengig av hvor alvorlig tørken har vært og hvor langt fôret må transporteres for å komme til deg. Dessverre må man forvente en nær dobling av prisene på grovfôr i deler av Norge.

Ikke få panikk, be om råd!

Det siste rådet er å holde hodet kaldt. I artikkelserien vår om grovfôrkrisen finner du mange råd som kan hjelpe deg med å strekke grovfôret veldig langt. Det er ikke uvanlig at det siste grovfôret blir høstet inn så sent som i oktober, og det er for tidlig å si hvor mye grovfôr som blir høstet inn totalt i vårt lange land.

Dersom du fremdeles har problemer med å løse kabalen med fôrvalg etter at alt årets grovfôr er høstet inn kan du kontakte Felleskjøpets fagkonsulenter for å få hjelp til å sette opp den beste fôrplanen med de fôrene som er tilgjengelig.