18.03.2019 | Jon Ivar Mælen, Felleskjøpet

Aktiviteten på fjøsbygging har vært voldsom i området de siste årene, og nå har halvparten av melkekubesetningene melkerobot.  Det ble signalisert at flere går med planer om bygging, og Selbu Sparebank samt kommunen og ikke minst ordfører er pådrivere for satsing.

Fjøset hos Hans G. Røsseth

Fjøsdagen ble startet opp hos Hans G. Røsseth, som har et tilbygg til eksisterende fjøs. Det er en 3-rekker på melkekusiden med velferdsavdeling bak roboten.  52 melkekyr er det plass til, og det er 375 tonn i kvote på bruket. Det er en enkeltrekker på ungdyrsiden. Gammelfjøset blir brukt til kalv og ungdyr.  Det ble kommentert av flere at de syntes det var en meget elegant og praktisk sammenføyning mellom gammelt og nytt bygg. 

I tillegg til VMS melkerobot er alt teknisk utstyr som innredning som består av faste fangfronter og CC1800 liggebåser samt gjødselrobot i fra Delaval.  Bruvik mekanisk ventilasjon sørger her for et meget godt klima i fjøset – også i gammelfjøset ble dette opplevd som meget bra. Grovfôranlegg er også installert her, og det er en 19 m3 DeLaval mikser med bandfôring i fjøset. Bygget er fra Alvdal Skurlag, og det valget tok kunden etter en grundig vurdering på byggløsninger. Totalpakken med fjøset her kom på ca. 8 mill.

Se flere bilder fra fjøset til Røsseth her (pdf). 

Se fjøstegningen her (pdf). 

Fjøset til Håvar Flønes. 

Vi fortsatte turen til Håvar Flønes som har bygd et melkekufjøs med Delaval VMS og styrt kutrafikk (FeedFirst). Dette bygget er et betongelementbygg fra Hårr med flyterenner og utvendig gjødselkum.  Ungdyr og okser samt noe ammeku har han i gammelfjøset, så det er bare småkalv her.  Det er også en velferdsavdeling i dette fjøset.  Det er totalt 80 liggebåser i fjøset, og kvoten er på 550 tonn.  Det var nettopp nå 72 kyr som melket på roboten, men det er ikke normalen. Det er en litt mindre vanlig løsning med fôrrbrett langs langvegg Flønes har valgt, og der er det DeLaval bandfôring matet av en 22 m3 DeLaval mixer.  Dette er en utmerket løsning som gir et arealeffektivt fjøs. Alt av innredning med skråfronter og noen faste fangfronter samt gjødselrobot og foring er fra DeLaval.  Mekanisk ventilasjon fra Bruvik sørget også her for et meget godt klima.

Se bilder fra fjøset hos Flønes her (pdf)

Se fjøstegningen for fjøset hos Flønes  her (pdf).

 Sandwichfjøs hos Rune Aune

Siste besøket for fjøsdagen var til Rune Aune.  Her er det bygd et nytt stort sandwichfjøs levert av Woodcon, og det er med naturlig ventilasjon.  Åsmund Vangstad har støpt sin hittil største gjødselkjeller på 1400 m2.  Det er en 3-rekker på kusiden med vel 50 liggebåser inklusive velferdsavdelingen.  I tillegg er det 20 ammekyr som det er plass til nå.  Her er det enkelt å utvide produksjonen videre fra vel 400 tonn, som er kvoten nå. På ungdyrsiden er det en 2-rekkers løsning, men også her benyttes eldre driftsbygning til ungdyr og okser. All innredning og øvrig teknisk utstyr er fra DeLaval, og kraftf^rrsiloer og skruer er fra Mafa.

Se flere bilder fra fjøset til Rune Aune her. 

Se fjøstegningen av fjøset til Rune Aune her. 

 

Felleskjøpet ønsker alle sammen lykke til med flotte prosjekter, og vi ønsker at de skal lykkes med produksjonene sine.