24.04.2019 | Jon Ivar Mælen, Felleskjøpet

I Namsos var det Produsentlaget sammen med Felleskjøpet som arrangerte to fjøsvisninger. Dette ble meget flotte arrangementer som ga svar på spørsmål og informasjon for interesserte deltakere.

Åpent fjøs hos Ole Kristen Fuglem, Selbu

Tirsdag 9. april 2019 arrangerte Felleskjøpet Åpent Fjøs til Ole Kristen Fuglem. Dette var det første åpne fjøset med den nye melkeroboten VMS V300 i Trøndelag. I glimrende vær og solskinn ble det servert kaffe og kaker, og rundt 90 personer kom for å se på fjøset.
Sten Kjelås ønsket velkommen og informerte om byggeprosessen hos en strålende fornøyd kunde, som kan melde om en god byggeprosess med stor egeninnsats. Bygget er levert av Trøndelag Forskaling med sine samarbeidspartnere.  

All innendørsmekanisering inklusiv DeLaval Melkerobot VMS V300 er levert av Felleskjøpet. Flere av kundene som var innom har VMS Classic i dag, og ble imponert over forskjellen. Mange så tydelig at V300 er en raskere maskin.

Tegning av fjøset kan du se her og noen flere bilder kan du se her

 

 

Åpent fjøs hos Sturla Hestø, Namsos

25 personer møtte fram i fjøset til Sturla Hestø, og vi fikk en god gjennomgang av en fjøsrestaurering med tilbygg.  Her er det 225 tonn i kvote, og potensialet for produksjon er antakelig minst 350 tonn i fjøset.

Byggeprosessen startet med at Hestø skar ut golv i mai 2018, og roboten var i gang 4. august. Det har vært en stor egeninnsats for å få dette prosjektet ferdig. Mye på gammelfjøset er oppgradert med takskifte og andre bygningsmessige endringer. Ocem har levert tilbygget, og det framstår nå som et meget flott bygg. Det skal tas tak i en del detaljer nå, og blant annet melkerom og kontor skal gjøres ferdig. Fjøset har blitt veldig funksjonelt og godt, der roboten er plassert i gammel-delen av fjøset. Selv om ikke alt er ideelle mål fungerer det veldig godt.

Her har Felleskjøpet levert alt av innredning og kukomfort samt kraftfordistribusjon og annet teknisk utstyr fra DeLaval. KKM båsmatter og Bruvik mekanisk ventilasjon er også levert fra Felleskjøpet.

Tegning av fjøset kan du se her og noen flere bilder kan du se her 

 

 

Åpent fjøs hos Vidar Stamnes i Namsos

Her kom det til flere personer som ville se på fjøset til Stamnes. Det er et Ocem-prosjekt i to etapper. Første del, ungdyrfjøset, ble bygd for 6 år siden, og melke-avdelingen ble ferdigstilt og flyttet inn 30. oktober. Det har gått raskt når en tenker på at han startet å grave først i april til full kjeller under fjøset. Kostnader med fjøsene har vært 2,8 mill på ungdyr og 7,7 mill på melkefjøset. Her er det 200 tonn i kvote, og også her er det langt større potensiale for produksjon. 

 

Stamnes satte inn en brukt DeLaval VMS melkerobot, men oppgraderte og monterte nytt alt annet rundt roboten inklusive Body Condition Score-kamera for holdvurdering av kyr.  Det bruker han aktivt og lovpriser det hjelpemiddelet en har i fôring etter hold på kyrne. To kraftfôrslag er det både i robot og kraftforstasjon, og det er Mafa kraftfôrsiloer og skruer som bringer det dit. Ellers er alt teknisk utstyr levert av Felleskjøpet, sånn som innredninger, mekanisk ventilasjon fra Bruvik, Mafa kraftfor og Wingflex liggebåsmatter. DeLaval spaltegummi er også levert på gården og kommer til å bli montert ganske raskt i vår.

Her var alle frammøtte enige om at vi fikk se et meget godt og flott gjennomført prosjekt med fokus på dyrevelferd, som også har ivaretatt det at det skal være en riktig fin arbeidsplass for bruker.

Tegning av fjøset kan du se her og noen flere bilder kan du se her