15.12.2015 | Mikal Steinsli, Salgssjef I-mek

Veien frem til nytt fjøs

Lene og Per Johan hadde, sammen med Tine, sine første tanker rundt nybygg allerede i 2009. Selv om det har vært en lang prosess, har det gått meget raskt når de først begynte å gjøre alvor av ønskene om nytt fjøs. Tine har vært til stor hjelp med driftsplan, planløsning og byggeledelse. Ett bevisst valg av kjente, stødige Norske leverandører som kjenner hverandre fra tidligere har også medvirket til en effektiv og smidig byggeprosess.

Påbygg og planløsning

Påbygget er med gjødselkjeller og selve bygget er levert av Overhallafjøs. Prefabrikkerte dragere, veggelement, spalteplank og liggebåser har vært et sterkt bidrag til den raske byggeprosessen (5 mnd).  Selve planløsningen er en kompakt løsdrift med fri kutrafikk og plass for fremfôring av egen rekrutering på andre siden av fôrbrettet. I dag er det 39 liggebåser for melkende kyr. Om man trenger å utvide kan man enkelt åpne opp enden av fôrbrettet, slik at man får 11 ekstra plasser fra ungdyrsiden.

Last ned plantegninger for fjøset her (PDF 165KB)

Innflytting og videre planer

Innflyttingen gikk meget bra, og etter 5 måneders drift begynner både folk og fe å kjenne på at det er en ny hverdag med nye muligheter. I og med at roboten er så fleksibel og takler de fleste jur, ble alle de ønskede kyrne med videre i produksjon. I år skal det produseres ca. 190.000 liter og det er innkjøpt mer kvote. Allerede neste år er målet nærmere 300.000 liter, og målsettingen er å øke ytterligere litt til.

Felleskjøpet har vært totalleverandør av innendørsmekanisering, så som melkerobot, liggebåser, ventilasjon, kraftfôranlegg etc. Vi takker for oppdraget og ønsker Lene og Per Johan lykke til med nytt fjøs.

Vakuum i sykebinge

  Nye fjøset til Lene og Per Johan Gjølga

 Kuavdelingen i det nye fjøset